Cenník


rehabilitacia orac banska bystrica cennik
Rehabilitácia Oráč cenník

Vstupné vyšetrenie ………………….. 20,00 €
Rehabilitačné cvičenie 20min………. 12,00 €
Rehabilitačné cvičenie 40min………. 20,00 €
Mäkké techniky 20min. …………….. 17,00 €
Mobilizačné techniky 20min. ………. 17,00 €
SM systém cvičenie 20min. ………… 10,00 €

Karboxyterpia ………………………… 5,00 €
Bankovanie …………………………… 5,00 €
Moxa ………………………………….. 7,00 €
Reflexná masáž …………………….. 17,00 €
Tejping ( 1cm pásky)…………………..0,20 €
Konzultácia 15min. ………………….. 7,00 €
Výstupné vyšetrenie ………………… 5,00 €
Písomná správa z vyšetrenia …….. 15,00 €

V prípade , že sa nedostavíte alebo odvoláte termín menej ako 24hod. vopred, pri ďalšom termíne Vám bude narátaný storno poplatok v hodnote 10,00 €.