admin


Športové úrazy

Šport prináša obrovské množstvo priestoru pre sebarealizáciu. S tým úzko súvisí vnímanie výkonu. Tešíme sa a chceme niečo dokázať sebe aj ostatným. Presne od toho sa odvíja až 90% všetkých úrazov spojených so športovou činnosťou. Jednoducho čím viac chceme tým si menej uvedomujeme riziko. Či je to rýchlosť pri jazde […]


Bolesť lakťa

Pre bolestivý lakeť sa v terminológii používajú názvy Tenisový a Golfový lakeť. Oba názvy sú odvodené od následkov zle vykonávaných známych športových činností. Pri nesprávnom zapájaní svalov do činnosti dochádza k ich preťažovaniu. Čím preťažovanie trvá dlhšie, tým je bolesť a poškodenie väčšie.  Tenisový lakeť Bolesť je lokalizovaná na vonkajšiu […]