Pracovisko


Pracovisko zdravotníckeho zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyzioterapia

Kvalita, rýchlosť, profesionalita, skúsenosti a ústretový prístup.

+ časové prispôsobenie vášmu pracovnému režimu.

ambulancia_slide2

Náš koncept starostlivosti odráža maximálne možné prispôsobenie sa potrebám dnešného klienta.

Naše liečebné programy prinášajú až 50% časovú úsporu na potrebnú liečbu oproti konvenčným zdravotníckym zariadeniam.

Časové prispôsobenie sa klientovi vychádza z Vašich časových možností.

Náš prístup: Spoločným cieľom pacienta a terapeuta je kvalitné, skoré a komfortné prinavrátenie obmedzených funkcií organizmu. Zastávame individuálny prístupu ku klientovi. Zabezpečujeme intimitu a diskrétnosť.

Prostredie: Mobiliár aj farebné ladenie nášho pracoviska už pri vstupe evokujú uvoľnenosť a profesionalitu. Stále zlepšujeme prostredie, aby ste sa u nás cítili príjemne.

Ekológia: Naše pracovisko neprodukuje toxický ani biologický odpad.

Odbornosť: Mám dlhoročnú prax v odbore s množstvom úspešne vyliečených klientov. Som členom Slovenskej komory fyzioterapeutov. 11 rokov som venoval štúdiu fyzioterapie. Som účastník mnohých odborných kongresov a školení na národnej aj medzinárodnej úrovni. Každoročne sa vzdelávam na odborných kurzoch.