O mne


 Mgr. Marián OráčMgr. Marian Orac rehabilitacia orac banska bystrica

Vzdelanie:
1989 – 1993  Stredná zdravotnícka škola v B. Bystrici odbor Rehabilitačný  pracovník
1995 – 1997  Stredná zdravotnícka škola v B. Bystrici odbor Diplomovaný fyzioterapeut
1998 – 2003 Trnavská Univerzita, odbor Rehabilitácia so špecializáciou na liečebnú rehabilitáciu

Prax:
1993 – 1995 – Rehabilitačné oddelenie NsP F. D. Roosevelta v B. Bystrici
1997 – 2005 – NovaMed s.r.o., Rehabilitačné oddelenie
2003 – 2005 – externý vyučujúci odborných predmetov na SZŠ v B. Bystrici v odbore Fyzioterapeut
2005 – 2012 – Gedeon Richter
2013 – 2015 – Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
2014 –            otvorenie ambulancie a zahájenie samostatnej praxe

Absolvované školiace akcie:
– Senzomotorická stimulácia, IVZ Brno
– Manuálna lymfodrenáž, doc. MUDr. Bechyně,
– Reflexná terapia plosky nohy I a II, Ing. Jenča
– Míčkování, p. Jebavá
– Škola chrbta, doc. MUDr. Burian, 2008 – 2010
– SM systém – Spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
– Kinesio tejping, Mgr. J. Kobrová
– Vitality flossing, Mgr. M. Peroutka, CKTI
– DNS, Rehabilitation Prague School
– Dale Karnegie koncept, Mgr. I. Ritomská
– viacero medzinárodných tréningov zameraných na problémovú komunikáciu

Kongresy:
– Svetový kardiologický kongres – Dubaj
– EuroPrevent – Geneva
– Slovenský kardiologický kongres 2006 – 2011
– Československý Neurologický kongres, Praha 2008, Bojnice 2010
– Československý gynekologický kongres, Prešov 2013, Brno 2014
– Československé a Slovenské reumatologické kongresy 2007 – 2011
– Slovenský Ortopedický kongres, Bratislava 2007 – 2010
– Kongres všeobecného lekárstva 2006 – 2011
– Piešťanská rehabilitačná konferencia 2017

Šport:
Počas základnej školy som sa 8 rokov venoval športovej gymnastike.rehabilitacia orac marian banska bystrica_horolezectvo

Od vysokej školy sa aktívne venujem športovému horolezectvu.
Od roku 2014 som sa začal pripravovať na amatérske bežecké súťaže. V roku 2015 som atletickú prípravu zúročil účasťou na 6-tich pretekoch v cestných a terénnych behoch od 10 do 24Km. V roku 2016 som celkom bežal na 14 pretekoch ako Bratislavský maratón v čase 3:33hod., Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier (47km +2300m ) za 6:36hod a Košický maratón za 3:27hod. V sezóne 2017 som sa fokusoval na horské ultra maratóny: Beh Pohronským Inovcom 42km, Beh Štiavnickými vrchmi 55km +2000m 3.miesto , Lazová stovka 110km 13hod 21min., Štefánik Trail 147km +5200m 12. miesto ( 22hod 38min). V roku 2018 moja príprava smeruje k domácim a zahraničným horským ultra maratónom Lavaredo ultra trail v Cortina D´Am Pezzo a TDS v Chamonix.

Moje autorské prednášky:
Využitie kmeňových buniek v liečbe vybraných neurologických ochorení – Sympózium Piešťany; 2014
Regenerácia športovcov – Športová konferencia B. Bystrica; 11.2017