Skupinové cvičenia


default img

Otvárame nové skupinové cvičenia.

Skupinové cvičenia ponímame ako kurz s presným zameraním. Cvičíme v dvoch oddelených skupinách s rôznymi cieľmi. Témy na seba nadväzujú, preto mávame skupiny uzavreté (bez možnosti „pridať sa „). Každá skupina má plánovaný rozvrh 5 lekcií 1 krát za 2 týždne. Časová náročnosť každej lekcie: 50min. Termín: Pondelok 17:00hod. Záväzné prihlasovanie cez kontaktný formular . Do predmetu prosím uveďte názov skupiny. Naplnenie kurzov bude priebežne zverejňované tu. Tešíme sa na vás 🙂


BEŽCI : skupina zameraná na rozvoj kĺbovej pohyblivosti, stabilizácie dolných končatín, práce s nohou, špecifické funkčné posilnenie stabilizátorov trupu, rovnovážne cvičenie, koordinácia trup-noha, dychové cvičenia. Metódy v skupine: SM systém, DNS, senzomotrický a stabilizačný výcvik, power joga, foam rolling, vitality flossing, ball gymnastik. Maximálny počet klientov : 4 . Cena kurzu: 60,-€ Nový kurz začne od 01.2020 !


VERTEBRA: skupina je cielená najmä na klientov, ktorí majú dlhodobé chronické ťažkosti s chrbticou. A ľudia, ktorí majú záujem ďalej na sebe pracovať a naučiť sa nové cviky a postupy. Unikátna lekcia “ Cvičenie v sede„. Dozvieme sa ako nás klamú naše senzory rovnováhy a ako si ich“skalibrovat“. Čo sa môžete naučiť : SM systém, DNS, stabilizačný výcvik, antigravitačná relaxácia, foam rolling, ako správne robiť stretching . Maximálny počet klientov: 6 . Cena kurzu: 60,-€ . Nový kurz otvárame od 01.2020

RehabilitaciaOrac skupinove cvicenie bezec stabilita
Skupinove cvičenie RehabilitaciaOrac