Skupinové cvičenia


Od Septembra 2019 otvárame nové skupiny na skupinové cvičenia.

Cvičiť budeme v dvoch oddelených skupinách s rôznymi cieľmi. Témy budú na seba nadväzovať, preto skupiny budú uzavreté (bez možnosti “pridať sa “). Každá skupina má plánovaný rozvrh 5 lekcií 1 krát za 2 týždne. Časová náročnosť každej lekcie: 50min. Termín: Pondelok 17:00hod. Záväzné prihlasovanie cez kontaktný formular . Do predmetu prosím uveďte názov skupiny. Naplnenie kurzov bude priebežne zverejňované tu. Tešíme sa na vás 🙂


BEŽCI : skupina zameraná na rozvoj kĺbovej pohyblivosti, stabilizácie dolných končatín, práce s nohou, špecifické funkčné posilnenie stabilizátorov trupu. Metódy v skupine: SM systém, DNS, senzomotrický a stabilizačný výcvik, power joga, foam rolling, vitality flossing, ball gymnastik. Maximálny počet klientov : 5 . Cena kurzu: 60,-€


VERTEBRA: skupina je cielená najmä na klientov, ktorí absolvovali základný individuálny výcvik fyzioterapeutických cvičení a majú záujem ďalej na sebe pracovať. Unikátna lekcia ” Cvičenie v sede“. Metódy v skupine: SM systém, DNS, stabilizačný výcvik, antigravitačná relaxácia, foam rolling. Maximálny počet klientov: 8 . Cena kurzu: 60,-€ .