Cenník


rehabilitacia orac banska bystrica cennik
Rehabilitácia Oráč cenník

Vstupné vyšetrenie ………………….. 25,00 €
Komplexná fyzioterapia 50min. ……… 20,00 €
Komplexná fyzioterapia 30min. ……… 15,00 €
Mäkké techniky 30min. ……………….. 20,00 €
Mobilizačné techniky 20min. ………….. 20,00 €
DNS testovania a cvičenie …………….. 25.00€
SM systém cvičenie 45min. …………… 20,00 €

Doplnkové služby

Karboxyterpia …………………………. 5,00 €
Bankovanie ……………………………. 5,00 €
Moxa ……………………………………. 7,00 €
Reflexná masáž ………………………. 20,00 €
Tejping ( 1cm pásky)………………….. 0,20 €
Konzultácia 15min. …………………… 10,00 €
Výstupné vyšetrenie …………………. 15,00 €
Písomná správa z vyšetrenia ……….. 10,00 €
VIP termín /
nedostavenie sa na termín …………….. 15,00 €

V prípade, že sa nedostavíte alebo odvoláte termín menej ako 24hod. vopred, bude Vám účtovaný storno poplatok v hodnote 15,00 €.