Cenník


rehabilitacia orac banska bystrica cennik
Rehabilitácia Oráč cenník

Vstupné vyšetrenie ………………….. 30,00 €
Komplexná fyzioterapia 50min. ……… 25,00 €
Komplexná fyzioterapia 30min. ……… 17,00 €
Mäkké techniky 30min. ……………….. 20,00 €
Mobilizačné techniky 20min. ………….. 20,00 €
DNS testovania a cvičenie …………….. 25.00€
SM systém cvičenie 45min. …………… 20,00 €

Doplnkové služby

Bankovanie ……………………………. 5,00 €
Reflexná masáž ………………………. 20,00 €
Tejping ( 1cm pásky)………………….. 0,20 €
Konzultácia 15min. …………………… 10,00 €
Výstupné vyšetrenie …………………. 15,00 €
Písomná správa z vyšetrenia ……….. 10,00 €

                                                                                Ultrasonografia

                                                                               Jedno vyšetrenie ………………….20,00€

Iné
VIP termín ( 7:00 a 17:00 ) ……………. 15,00 €
Nedostavenie sa na termín∗ …………….. 25,00 €

∗V prípade, že sa nedostavíte alebo odvoláte termín menej ako 24hod. vopred.