Fyzioterapeuti


Fyzioterapeut Mgr. Marián Oráč vedie pracovisko fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie. Fyzioterapeuti na pracovisku sú vysokoškolsky vzdelaní v odbore fyzioterapia. Priebežnými školeniami si my, fyzioterapeuti dopĺňame vzdelanie tak, aby nás naša práca napĺňala a aby sme našim klientom prinášali moderné liečebné postupy.

Fyzioterapeut tím Rehabilitacia Orac Marian Orac Erika Lehotova Dagmar Karaffova
Fyzioterapeuti Rehabilitácia Oráč ( zľava Mgr. E. Lehotová, Mgr. M. Oráč, Mgr. D. Karaffová )

Mgr. Marián Oráč
hlavný fyzioterapeut

Fyzioterapeut Marian Orac Rehabilitacia Banska Bystrica
Mgr. Marián Oráč

Vzdelanie:
1989 – 1993  Stredná zdravotnícka škola v B. Bystrici odbor Rehabilitačný  pracovník
1995 – 1997  Stredná zdravotnícka škola v B. Bystrici odbor Diplomovaný fyzioterapeut
1998 – 2003 Trnavská Univerzita, odbor Rehabilitácia so špecializáciou na liečebnú rehabilitáciu
2020 – špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe, Slovenská zdravotnícka univerzita

Prax:
1993 – 1995 – Rehabilitačné oddelenie NsP F. D. Roosevelta v B. Bystrici
1997 – 2005 – NovaMed s.r.o., Rehabilitačné oddelenie
2003 – 2005 – externý vyučujúci odborných   predmetov na SZŠ v B. Bystrici v odbore Fyzioterapeut
2005 – 2012 – Gedeon Richter
2013 – 2015 – Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
2014 –            otvorenie ambulancie a zahájenie samostatnej praxe

Absolvované školiace akcie:
– Senzomotorická stimulácia, IVZ Brno, Dr. Jandová
– Manuálna lymfodrenáž, doc. MUDr. Bechyně,
– Reflexná terapia plosky nohy I a II, Ing. Jenča
– Míčkování, p. Jebavá
– Škola chrbta, doc. MUDr. Burian, 2008 – 2010
– SM systém – Spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
– Kinesio tejping, Mgr. J. Kobrová
– Vitality flossing, Mgr. M. Peroutka, CKTI
– DNS A,  Mgr. V. Nessler, Rehabilitation Prague School
– DNS B, prof. P. Kolář, Mgr. L. Oplatková, Rehabilitation Prague School
– Dale Karnegie koncept, Mgr. I. Ritomská
– viacero medzinárodných tréningov zameraných na problémovú komunikáciu

Kongresy:
– Československý Neurologický kongres, Praha 2008, Bojnice 2010
– Československý gynekologický kongres, Prešov 2013, Brno 2014
– Československé a Slovenské reumatologické kongresy 2007 – 2011
– Slovenský Ortopedický kongres, Bratislava 2007 – 2010
– Kongres všeobecného lekárstva 2006 – 2011
– Piešťanská rehabilitačná konferencia 2017
– Konferencia fyzioterapia a šport, B. Bystrica, 2018

Šport:

Športujem od detstva. Počas ZŠ pod otcovým vedením som mal prípravu športovej gymnastiky. Od vysokej školy do dnes sa aktívne venujem športovému horolezectvu. Športové výstupy úrovne 8- a Tatranské VII.
Od roku 2014 som sa začal pripravovať na amatérske bežecké súťaže.
V roku 2015 som atletickú prípravu zúročil účasťou na pretekoch v cestných a terénnych behoch od 10 do 24Km.
V roku 2016 som celkom bežal na 14 pretekoch ako Bratislavský maratón v čase 3:33hod., Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier (47km +2300m ) za 6:36hod a Košický maratón za 3:27hod.
V sezóne 2017 som sa fokusoval na horské ultra maratóny: Maratón Pohronským Inovcom, Beh Štiavnickými vrchmi (55km +2000m) 3.miesto, Lazová stovka (110km), Štefánik Trail (147km +5200m) 12. miesto (22hod 38min).

V roku 2018 moja príprava smerovala k dvom náročným zahraničným horským ultra maratónom zaradeným do elitnej série svetových ultra maratónov . The North Face Lavaredo ultra trail v Cortina D´Am Pezzo dlhý 120km s prevýšením +5800m. Vrchol sezóny 2018 bolo UTMB – TDS v Chamonix Mont Blanc dlhé 126km / 6800m ktoré som úspešne dokončil ako jediný zo štartujúcich slovákov za 24hod 27min.
V roku 2019 som finišoval na 18. mieste na Štefánik trail 150km / 5300m. V 2020 som ultra skúsenosti pretavil do vlastného projektu 100BB. Spolu so mnou ho úspešne premiérovo odbehli ešte traja ďalší ultrabežci. Súťažná sezóna ovplyvnená pandémiou sa odohrala v druhej polovici roka : 100 míl krajom malých karpát 193Km / 6600m, Ponitrianska stovka 110Km a Kremnické pobehania.

Mgr. M. Oráč autorské prednášky:
– Využitie kmeňových buniek v liečbe vybraných neurologických ochorení – Sympózium Piešťany; 2014
– Regenerácia športovcov – Športová konferencia B. Bystrica; 11.2017
– Prečo sa hýbať  – prednáška pre súkromnú spoločnosť B. Bystrica; 04.2019

Mgr. Erika Lehotová – fyzioterapeut

Erika Lehotová fyzioterapeut Rehabilitacia Orac Banska Bystrica
Mgr. Erika Lehotová

Vzdelanie

2014 – 2017 univerzita sv. Cyrila a Metoda, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch
2018 – 2020 Slovenská zdravotnícka univerzita, B. Bystrica, odbor Fyzioterapia

Absolvované školiace akcie:

  • SM systém “A” – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
  • SM systém “B” – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
  • Kineziotejping
  • Fyzioterapia a fyziotréning so ženami po pôrode – Mgr. Z. Woleková
  • Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna – Mgr. Z. Woleková

Mgr. E. Lehotová autorské prednášky

2/2020 CI terapia pacientov po NCMP metodika a skúsenosti, vyžiadaná prednáška Regionálnou komorou fyzioterapeutov B. Bystrica

Už počas štúdia na vysokej škole ma fascinovali možnosti fyzioterapie u pacientov s neurologickými chorobami. Preto som využila možnosť a praxovala v Českej republike na prestížnej klinike v Sanatoria Klimkovice kde fyzioterapeuti metodikou CI terapie úspešne pracujú s pacientmi po náhlej cievnej príhode. Ako fyzioterapeutku a ženu ma veľmi oslovila možnosť využitia liečby pohybom pri gynekologických ochoreniach. Po absolvovaní prestížnych kurzov u Mgr. Wolekovej som veľmi rada, že na pracovisku liečebnej rehabilitácie, ktoré vedie Mgr. M. Oráč som našla skvelú príležitosť uplatniť svoj entuziazmus a vedomosti na prácu so ženami ktoré potrebujú pomoc fyzioterapeutky.

Mgr. Dagmar Karaffová – fyzioterapeut

Dagmar Karaffova fyzioterapeut Rehabilitacia Orac
Mgr. Dagmar Karaffová

Vzdelanie

2014-2020 Slovenská zdravotnícka univerzita, B. Bystrica, odbor Fyzioterapia

Absolvované školiace akcie

  • SM systém “A” – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
  • SM systém “B” – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
  • Neuro mobilizačná terapia “A”, Mgr. M. Jedrichovský
  • Neuro mobilizačná terapia “B”, Mgr. M. Jedrichovský

Šport: Na základnej a strednej škole som sa venovala krásnej atletickej disciplíne – skoku do výšky. V súčasnosti si užívam všetky športy pri ktorých cítim slobodu a voľnosť pohybu. Rada snowbordujem, lyžujem a s priateľmi turistami objavujem krásu hôr.

Vo fyzioterapii sa špecializujem na využitie SM systému a manuálnej medicíny. Veľmi sa teším z úspechov a pokrokov našich klientov keď “naše” postupy prinesú úspech.