Fyzioterapeuti


Dobrý deň, som Mgr. Marián Oráč, diplomovaný fyzioterapeut. Vediem pracovisko fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie. V tomto článku Vám rád predstavím seba aj mojich kolegov fyzioterapeutov.
Všetci fyzioterapeuti na našom pracovisku majú ukončené dvojstupňové vysokoškolské vzdelávanie v odbore fyzioterapia.
Priebežnými školeniami si každý fyzioterapeut nášho pracoviska dopĺňa vzdelanie, s cieľom prinášať klientom moderné liečebné postupy.

Fyzioterapeut tím Rehabilitacia Orac Marian Orac Erika Lehotova Dagmar Karaffova
Fyzioterapeuti Rehabilitácia Oráč ( zľava Mgr. E. Lehotová, Mgr. M. Oráč, Mgr. D. Karaffová )

Mgr. Marián Oráč, DPT, cAPPPt
hlavný fyzioterapeut

Fyzioterapeut Marian Orac Rehabilitacia Banska Bystrica
Mgr. Marián Oráč

Vzdelanie:
1989 – 1993  Stredná zdravotnícka škola v B. Bystrici odbor Rehabilitačný  pracovník
1995 – 1997  Stredná zdravotnícka škola v B. Bystrici odbor Diplomovaný fyzioterapeut
1998 – 2003 Trnavská Univerzita, odbor Rehabilitácia so špecializáciou na liečebnú rehabilitáciu
2020 – špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe, Slovenská zdravotnícka univerzita
2021 – Certifikovaný APPP terapeut

Prax:
1993 – 1995 – Rehabilitačné oddelenie NsP F. D. Roosevelta v B. Bystrici
1997 – 2005 – NovaMed s.r.o., Rehabilitačné oddelenie
2003 – 2005 – externý vyučujúci odborných   predmetov na SZŠ v B. Bystrici v odbore Fyzioterapeut
2005 – 2012 – Gedeon Richter
2013 – 2015 – Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
2014 –            otvorenie ambulancie a zahájenie samostatnej praxe

Absolvované školiace akcie:
– Senzomotorická stimulácia, IVZ Brno, Dr. Jandová
– Manuálna lymfodrenáž, doc. MUDr. Bechyně
– Reflexná terapia plosky nohy I a II, Ing. Jenča
– Míčkování, p. Jebavá
– Škola chrbta, doc. MUDr. Burian, 2008 – 2010
– SM systém – Spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
– Kinesio tejping, Mgr. J. Kobrová
– Vitality flossing, Mgr. M. Peroutka, CKTI
– DNS A, Mgr. V. Nasslerová, Rehabilitation Prague School, 2019
– DNS B, prof. P. Kolář, Mgr. L. Oplatková, Rehabilitation Prague School, 2020
– DNS C, Mgr. V. Nasslerová, Rehabilitation Prague School, 2021
– APPP koncept časť A , L. Košínová, L. Kučerová, M. Kučera, 2021
– APPP koncept časť B , L. Košínová, L. Kučerová, M. Kučera, 2021
– APPP koncept časť C , L. Košínová, L. Kučerová, M. Kučera, 2021
– Metóda Ludmily Mojžišovej, level A, Mgr. J. Jedličková, 2021
– Dale Karnegie koncept, Mgr. I. Ritomská
– viacero medzinárodných tréningov zameraných na problémovú komunikáciu

Kongresy:
– Československý Neurologický kongres, Praha 2008, Bojnice 2010
– Československý gynekologický kongres, Prešov 2013, Brno 2014
– Československé a Slovenské reumatologické kongresy 2007 – 2011
– Slovenský Ortopedický kongres, Bratislava 2007 – 2010
– Kongres všeobecného lekárstva 2006 – 2011
– Piešťanská rehabilitačná konferencia 2017
– Konferencia fyzioterapia a šport, B. Bystrica, 2018

2016 – NSBHNT

Šport:

Športujem od detstva. Najskôr som sa pod otcovým vedením venoval športovej gymnastike. Potom od vysokej školy do dnes sa aktívne venujem športovému horolezectvu. Napríklad na konte mám športové výstupy úrovne 8- a Tatranské VII.
Potom od roku 2014 som sa začal pripravovať na amatérske bežecké súťaže.
Následne v roku 2015 som atletickú prípravu zúročil účasťou na pretekoch v cestných a terénnych behoch od 10 do 24km.
V roku 2016 som celkom bežal na 14 pretekoch ako Bratislavský maratón v čase 3:33hod., Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier (47km +2300m ) za 6:36hod a Košický maratón za 3:27hod.

Velická stena, Vysoké Tatry

Ultra maratóny

Sezónu 2017 som fokusoval na horské ultra maratóny: Maratón Pohronským Inovcom, Beh Štiavnickými vrchmi (55km +2000m) 3.miesto, Lazová stovka (110km), Štefánik Trail (147km +5200m) 12. miesto.

Moja príprava v 2018 smerovala napríklad k dvom náročným zahraničným horským ultra maratónom zaradeným do elitnej série svetových ultra maratónov. Hneď začiatkom sezóny sme odbehli The North Face Lavaredo ultra trail v Cortina D´Am Pezzo dlhý 120km s prevýšením +5800m. Vrchol sezóny 2018 bolo UTMB – TDS v Chamonix Mont Blanc dlhé 126km +6800m ktoré som úspešne dokončil ako jediný zo štartujúcich slovákov za 24hod 27min.

Na druhom štarte na Štefánik trail ( 150 km + 5300m) som v roku 2019 finišoval na 18. mieste. V ročníku 2020 som ultra skúsenosti pretavil do vlastného projektu 100BB. Spolu so mnou ho úspešne premiérovo odbehli ešte traja ďalší ultrabežci. Súťažná sezóna ovplyvnená pandémiou sa odohrala v druhej polovici roka na podujatí „100 míl krajom malých karpát“ 193Km / 6600m a Ponitrianska stovka 110Km.

Po mimoriadne náročnej zimnej a jarnej príprave v roku 2021 ma čakali dve už druhé účasti na podujatiach svetovej série UltraTrail world tour: v Talianskej Cortina D´Am Pezzo Lavaredo ultra trail dlhý 120km s prevýšením +5800m a UTMB – TDS 145km +9100m vo Francúzskom Chamonix. Potom krásny Slovenský Štefánik trail 150km +5600m na ktorom som obsadil 7. miesto v celkovom poradí.

Od 10/2021 Odborný konzultant časopisu DôveRun

Mgr. M. Oráč autorské prednášky:
– Využitie kmeňových buniek v liečbe vybraných neurologických ochorení – Sympózium Piešťany; 2014
– Regenerácia športovcov – Športová konferencia B. Bystrica; 11.2017
– Prečo sa hýbať  – prednáška pre súkromnú spoločnosť B. Bystrica; 04.2019

Mgr. Erika Lehotová, cAPPPt

Erika Lehotová fyzioterapeut Rehabilitacia Orac Banska Bystrica
Mgr. Erika Lehotová

Vzdelanie

2014 – 2017 univerzita sv. Cyrila a Metoda, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch
2018 – 2020 Slovenská zdravotnícka univerzita, B. Bystrica, odbor Fyzioterapia
2022 – Certifikovaná APPP terapeutka

Absolvované školiace akcie:

 • SM systém „A“ – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
 • SM systém „B“ – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
 • Kineziotejping
 • Fyzioterapia a fyziotréning so ženami po pôrode, Mgr. Z. Woleková
 • Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna, Mgr. Z. Woleková
 • Metóda Ludmily Mojžišovej, level A, Mgr. J. Jedličková, 2021
 • APPP koncept, časť A, L. Košínová, L. Kučerová, 2021
 • APPP koncept, časť B, L. Košínová, L. Kučerová, 2022
 • APPP koncept, časť C, L. Košínová, L. Kučerová, 2022

Mgr. E. Lehotová autorské prednášky

2/2020 CI terapia pacientov po NCMP metodika a skúsenosti, vyžiadaná prednáška Regionálnou komorou fyzioterapeutov B. Bystrica

Predovšetkým už počas štúdia na vysokej škole ma fascinovali možnosti fyzioterapie u pacientov s neurologickými chorobami. Následne som napísala projekt a dostala možnosť praxe v Českej republike na vynikajúcej klinike v Sanatoria Klimkovice kde fyzioterapeuti metodikou CI terapie úspešne pracujú s pacientmi po náhlej cievnej príhode.
V osobnom živote a tiež ako fyzioterapeutku ma veľmi oslovili možnosti využitia liečby pohybom pri gynekologických ochoreniach. Preto som absolvovala prestížne kurzy u Mgr. Wolekovej. Som veľmi rada, že na pracovisku liečebnej rehabilitácie, ktoré vedie Mgr. M. Oráč som našla skvelú príležitosť uplatniť svoj entuziazmus a vedomosti na prácu so ženami ktoré potrebujú pomoc fyzioterapeutky.

Mgr. Ján Strásky – fyzioterapeut

Mgr. Ján Strásky fyzioterapeut Rehabilitácia Orac Banska Bystrica
Mgr. Ján Strásky

Vzdelanie:

2010 – 2013 Slovenská zdravotnícka univerzita B. Bystrica, odbor fyzioterapia – Bc.
2014 – 2016 Slovenská zdravotnícka univerzita B. Bystrica, odbor fyzioterapia – Mgr.
2018 – 2019 Špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove

Kurzy:

 • Bankovanie a moxovanie, Academia educandi, B. Bystrica
 • Terapeutické využitie kinesiotapu, Ostrava, Prešov
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, Prague rehabilitation school
 • Moderný fyziotréning
 • Kolenný a ramenný kĺb, Bratislava
 • Fyzioterapia po úrazoch v športe, Čelákovice 
 • Mobilizácie rebier podľa Mojžišovej
 • Mobilizácia SI skĺbenia a Lp podľa Mojžišovej, Žilina
 • FIFA Diploma in Football Medicine
 • McKenzie metóda, A,B,C,D, Bratislava

Hoci som v detstve som hrával hlavne futbal venoval som sa aj iným športom. Okrem futbalu v súčasnosti voľný čas využívam na turistiku s rodinou.
Pokiaľ sa povie všestranná práca, pre mna je to jednoznačne práca fyzioterapeuta. Predovšetkým v nej naplno uplatňujem poznatky nadobudnuté zo štúdia a kurzov v kombináácii so skúsenosťami z futbalu.
Stálym vzdelávaním spoznávam nové postupy a metodiky, ktoré následne využívam v odbore pri práci s klientmi.
V mojej fyzio praxi sa predovšetkým špecializujem na športovú fyzioterapiu a využívanie McKenzie metódy zameranej na odstránenie bolestí chrbtice. Skúsenosti z náročnej práce s vrcholovými športovcami chcem preniesť do dennej práce s „bežnou“ populáciou a tým rozšíriť možnosti tohto skvelého pracoviska.

Mgr. Dagmar Karaffová – fyzioterapeut

Dagmar Karaffova fyzioterapeut Rehabilitacia Orac
Mgr. Dagmar Karaffová

Vzdelanie

2014 – 2020 Slovenská zdravotnícka univerzita, B. Bystrica, odbor Fyzioterapia
2021 – Slovenská zdravotnícka univerzita, B. Bystrica, odbor Zdravotnícky záchranár

Absolvované školiace akcie

 • SM systém „A“ – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
 • SM systém „B“ – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
 • Neuro mobilizačná terapia „A“, Mgr. M. Jedrichovský
 • Neuro mobilizačná terapia „B“, Mgr. M. Jedrichovský

Šport: Na základnej a strednej škole som sa venovala krásnej atletickej disciplíne – skoku do výšky. V súčasnej dobe si užívam všetky športy, pri ktorých cítim slobodu a voľnosť pohybu. Predovšetkým rada snovbordujem a lyžujem. Okrem toho s priateľmi a mojim psíkom objavujem krásu hôr.

Hneď po Bc. stupni štúdia som mala príležitosť pracovať priamo na pracovisku školiteľky SM systému pre slovensko. Hlavne tam som načerpala množstvo podnetov a skúseností, ktoré rada využívam v práci s SM systémom. Pravdaže SM systém a vo fyzioterapii kombinujem s manuálnou medicínou. Je radosť vidieť úspechy a pokroky klientov keď „naše“ postupy prinesú úspech.