Fyzioterapeuti


Dobrý deň, som Mgr. Marián Oráč, diplomovaný fyzioterapeut. Vediem pracovisko fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie. V tomto článku Vám rád predstavím seba aj mojich kolegov fyzioterapeutov.
Všetci fyzioterapeuti na našom pracovisku sú absolventami vysokoškolského vzdelávania v odbore fyzioterapia.
Priebežnými školeniami si každý fyzioterapeut nášho pracoviska dopĺňa vzdelanie, s cieľom prinášať klientom moderné liečebné postupy.

Fyzioterapeut tím Rehabilitacia Orac Marian Orac Erika Lehotova Dagmar Karaffova
Fyzioterapeuti Rehabilitácia Oráč ( zľava Mgr. E. Lehotová, Mgr. M. Oráč, Mgr. D. Karaffová )

Mgr. Marián Oráč, DPT, cAPPPt

Hlavný fyzioetrapeut

Fyzioterapeut Marian Orac Rehabilitacia Banska Bystrica
Mgr. Marián Oráč

Vzdelanie:
1989 – 1993  Stredná zdravotnícka škola v B. Bystrici odbor Rehabilitačný  pracovník
1995 – 1997  Stredná zdravotnícka škola v B. Bystrici odbor Diplomovaný fyzioterapeut
1998 – 2003 Trnavská Univerzita, odbor Rehabilitácia so špecializáciou na liečebnú rehabilitáciu
2020 – špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe, Slovenská zdravotnícka univerzita
2021 – Certifikovaný APPP terapeut

Prax:
1993 – 1995 – Rehabilitačné oddelenie NsP F. D. Roosevelta v B. Bystrici
1997 – 2005 – NovaMed s.r.o., Rehabilitačné oddelenie
2003 – 2005 – externý vyučujúci odborných   predmetov na SZŠ v B. Bystrici v odbore Fyzioterapeut
2005 – 2012 – Gedeon Richter
2013 – 2015 – Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
2014 –            otvorenie ambulancie a zahájenie samostatnej praxe

Absolvované školiace akcie:
– Senzomotorická stimulácia, IVZ Brno, Dr. Jandová
– Manuálna lymfodrenáž, doc. MUDr. Bechyně
– Reflexná terapia plosky nohy I a II, Ing. Jenča
– Míčkování, p. Jebavá
– Škola chrbta, doc. MUDr. Burian, 2008 – 2010
– SM systém – Spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
– Kinesio tejping, Mgr. J. Kobrová
– Vitality flossing, Mgr. M. Peroutka, CKTI
– DNS A, Mgr. V. Nasslerová, Rehabilitation Prague School, 2019
– DNS B, prof. P. Kolář, Mgr. L. Oplatková, Rehabilitation Prague School, 2020
– DNS C, Mgr. V. Nasslerová, Rehabilitation Prague School, 2021
– APPP koncept časť A , L. Košínová, L. Kučerová, M. Kučera, 2021
– APPP koncept časť B , L. Košínová, L. Kučerová, M. Kučera, 2021
– APPP koncept časť C , L. Košínová, L. Kučerová, M. Kučera, 2021
– Metóda Ludmily Mojžišovej, level A, Mgr. J. Jedličková, 2021
– Metóda Ludmily Mojžišovej, level B, Mgr. J. Jedličková, 2023
– Metóda Ludmily Mojžišovej, level C, Mgr. J. Jedličková, 2023
– Dale Karnegie koncept, Mgr. I. Ritomská
– viacero medzinárodných tréningov zameraných na problémovú komunikáciu

Kongresy:
– Československý Neurologický kongres, Praha 2008, Bojnice 2010
– Československý gynekologický kongres, Prešov 2013, Brno 2014
– Československé a Slovenské reumatologické kongresy 2007 – 2011
– Slovenský Ortopedický kongres, Bratislava 2007 – 2010
– Kongres všeobecného lekárstva 2006 – 2011
– Piešťanská rehabilitačná konferencia 2017
– Konferencia fyzioterapia a šport, B. Bystrica, 2018

2016 – NSBHNT

Šport:

Športujem od detstva. Najskôr som sa pod otcovým vedením venoval športovej gymnastike. Potom od vysokej školy do dnes sa aktívne venujem športovému horolezectvu. Napríklad na konte mám športové výstupy úrovne 8- a Tatranské VII.
Potom od roku 2014 som sa začal pripravovať na amatérske bežecké súťaže.
Následne v roku 2015 som atletickú prípravu zúročil účasťou na pretekoch v cestných a terénnych behoch od 10 do 24km.
V roku 2016 som celkom bežal na 14 pretekoch ako Bratislavský maratón v čase 3:33hod., Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier (47km +2300m ) za 6:36hod a Košický maratón za 3:27hod.

Velická stena, Vysoké Tatry

Ultra maratóny

Sezónu 2017 som fokusoval na horské ultra maratóny: Maratón Pohronským Inovcom, Beh Štiavnickými vrchmi (55km +2000m) 3.miesto, Lazová stovka (110km), Štefánik Trail (147km +5200m) 12. miesto.

Moja príprava v 2018 smerovala napríklad k dvom náročným zahraničným horským ultra maratónom zaradeným do elitnej série svetových ultra maratónov. Hneď začiatkom sezóny sme odbehli The North Face Lavaredo ultra trail v Cortina D´Am Pezzo dlhý 120km s prevýšením +5800m. Vrchol sezóny 2018 bolo UTMB – TDS v Chamonix Mont Blanc dlhé 126km +6800m ktoré som úspešne dokončil ako jediný zo štartujúcich slovákov za 24hod 27min.

r. 2019

Sezónu som začal Maratónom Pohronským Inovcom a legendárnou Lazovou stovkou.
Na druhom štarte na Štefánik trail ( 150 km + 5300m) som v roku 2019 finišoval na 18. mieste.

r. 2020

Ultra skúsenosti som pretavil do vlastného projektu 100BB. Spolu so mnou ho úspešne premiérovo odbehli ešte traja ďalší ultrabežci. Súťažná sezóna ovplyvnená pandémiou sa odohrala v druhej polovici roka na podujatí „100 míl krajom malých karpát“ 193Km / 6600m a Ponitrianska stovka 110Km.

r. 2021

Po mimoriadne náročnej zimnej a jarnej príprave v roku ma čakali dve už druhé účasti na podujatiach svetovej série UltraTrail world tour:
– v Talianskej Cortina D´Am Pezzo Lavaredo ultra trail dlhý 120km s prevýšením +5800m
– UTMB – TDS 145km +9100m vo Francúzskom Chamonix.
Potom v septembri krásny Slovenský Štefánik trail 150km +5600m na ktorom som obsadil 7. miesto v celkovom poradí.

r. 2022

Na začiatok mája sme s UltraBoB tímom sme bežali už tretí ročník komunitného behu 100BB.
V júni s priateľom a skvelým ultrabežeckým partnerom Jozefom Schvarzom sme realizovali projekt Ta3šialenstvo 81km +5000m. Spoločne sme začali o polnoci v Podbanskom a cez krásne Vysoké Tatry sme prebehli až na Zelene pleso.
V auguste ma čakala najdlhšia slovenská preteková výzva 100míl krajom malých karpát 222km +7100m celkovo som skončil na 7. mieste.
Koncom Októbra som s ultrabežcami Štefan Gregor a Vlado Buchal prebehol BARBORSKÚ CESTU 191km +5700m za 32:54hod.

Od 10/2021 Odborný konzultant časopisu DôveRun

Mgr. M. Oráč autorské prednášky:
– Využitie kmeňových buniek v liečbe vybraných neurologických ochorení – Sympózium Piešťany; 2014
– Regenerácia športovcov – Športová konferencia B. Bystrica; 11.2017
– Prečo sa hýbať – prednáška pre súkromnú spoločnosť B. Bystrica; 04.2019

Mgr. Erika Lehotová, cAPPPt

fyzioterapeut

Erika Lehotová fyzioterapeut Rehabilitacia Orac Banska Bystrica
Mgr. Erika Lehotová

Vzdelanie

2014 – 2017 univerzita sv. Cyrila a Metoda, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch
2018 – 2020 Slovenská zdravotnícka univerzita, B. Bystrica, odbor Fyzioterapia
2022 – Certifikovaná APPP terapeutka

Absolvované školiace akcie:

 • SM systém „A“ – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
 • SM systém „B“ – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
 • Kineziotejping
 • Fyzioterapia a fyziotréning so ženami po pôrode, Mgr. Z. Woleková
 • Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna, Mgr. Z. Woleková
 • Metóda Ludmily Mojžišovej, level A, Mgr. J. Jedličková, 2021
 • Metóda Ludmily Mojžišovej, level B, Mgr. J. Jedličková, 2023
 • Metóda Ludmily Mojžišovej, level C, Mgr. J. Jedličková, 2023
 • APPP koncept, časť A, L. Košínová, L. Kučerová, 2021
 • APPP koncept, časť B, L. Košínová, L. Kučerová, 2022
 • APPP koncept, časť C, L. Košínová, L. Kučerová, 2022

Mgr. E. Lehotová autorské prednášky

2/2020 CI terapia pacientov po NCMP metodika a skúsenosti, vyžiadaná prednáška Regionálnou komorou fyzioterapeutov B. Bystrica

Predovšetkým už počas štúdia na vysokej škole ma fascinovali možnosti fyzioterapie u pacientov s neurologickými chorobami. Následne som napísala projekt a dostala možnosť praxe v Českej republike na vynikajúcej klinike v Sanatoria Klimkovice kde fyzioterapeuti metodikou CI terapie úspešne pracujú s pacientmi po náhlej cievnej príhode.
V osobnom živote a tiež ako fyzioterapeutku ma veľmi oslovili možnosti využitia liečby pohybom pri gynekologických ochoreniach. Preto som absolvovala prestížne kurzy u Mgr. Wolekovej. Môj záujem a viacročná prax so ženskou klientelou mi prehĺbila praktické zručnosti. Keď som absolvovala prvý kurz metódy Ludmily Mojžišovej zistila som aký veľký potenciál má táto metóda aj v dnešnom svete a ako veľmi môže ženám pomôcť. Som nadšená, že na pracovisku liečebnej rehabilitácie, ktoré vedie Mgr. M. Oráč som dostala skvelú príležitosť uplatniť svoj entuziazmus a vedomosti v práci so ženami ktoré potrebujú pomoc fyzioterapeutky.

Bc. Christián Rehánek

fyzioterapeut

Bc. Christián Rehánek

Vzdelanie

2017 – 2020  Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií, odbor fyzioterapia

Absolvované školiace akcie:

 • DNS časť I., Rehabilitation Prague School, 2021
 • DNS časť II., Rehabilitation Prague School, 2022
 • SM Systém A a B, Hradec Králové 2019
 • Mulligan Concept – mobilizácia v pohybe, Sakis Adamidis, 2022
 • FMT Rockpods – bankovanie, 2021
 • FMT Rockfloss – flossing, 2021
 • Koordinačne záťažová fyzioterapia časť A, Mgr. Zdeněk Čech, 2020

K fyzioterapii som sa dostal prostredníctvom športu. Už od detstva som hrával hokej a časom som začal zisťovať, akú dôležitú úlohu zohráva prevencia pred zraneniami, kompenzácia pohybov a samozrejme kvalitná regenerácia. Presne týmto smerom som sa chcel vydať. Kvôli štúdiu fyzioterapie na Masarykovej univerzite, som sa presťahoval do Brna a snažil sa načerpať nové teoretické, ale aj praktické vedomosti v rámci stáží, ktoré škola poskytovala. Po škole som pracoval v súkromnej rehabilitačnej klinike CLR Brno, kde som mal to šťastie naučiť sa nové techniky a metodiky, ktoré som dennodenne využíval pre širokú škálu klientov. Som veľmi rád, že som dostal príležitosť pracovať v tíme  Mgr. Oráča.  Tak môžem i naďalej pomáhať športovcom v rámci kompenzácie a regenerácie, ale aj ostatným klientom, ktorí potrebujú pomoc pri odstraňovaní bolestí, hľadaní a riešení príčin ich vzniku.

Mgr. Ján Strásky

fyzioterapeut

Mgr. Ján Strásky fyzioterapeut Rehabilitácia Orac Banska Bystrica
Mgr. Ján Strásky

Vzdelanie:

2010 – 2013 Slovenská zdravotnícka univerzita B. Bystrica, odbor fyzioterapia – Bc.
2014 – 2016 Slovenská zdravotnícka univerzita B. Bystrica, odbor fyzioterapia – Mgr.
2018 – 2019 Špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove

Kurzy:

 • Bankovanie a moxovanie, Academia educandi, B. Bystrica
 • Terapeutické využitie kinesiotapu, Ostrava, Prešov
 • Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, Prague rehabilitation school
 • Moderný fyziotréning
 • Kolenný a ramenný kĺb, Bratislava
 • Fyzioterapia po úrazoch v športe, Čelákovice 
 • Mobilizácie rebier podľa Mojžišovej
 • Mobilizácia SI skĺbenia a Lp podľa Mojžišovej, Žilina
 • FIFA Diploma in Football Medicine
 • McKenzie metóda, A,B,C,D, Bratislava

Hoci som v detstve som hrával hlavne futbal venoval som sa aj iným športom. Okrem futbalu v súčasnosti voľný čas využívam na turistiku s rodinou.
Pokiaľ sa povie všestranná práca, pre mna je to jednoznačne práca fyzioterapeuta. Predovšetkým v nej naplno uplatňujem poznatky nadobudnuté zo štúdia a kurzov v kombinácii so skúsenosťami z futbalu.
Stálym vzdelávaním spoznávam nové postupy a metodiky, ktoré následne využívam v odbore pri práci s klientmi.
V mojej fyzio praxi sa predovšetkým špecializujem na športovú fyzioterapiu a využívam McKenzie metódu zameranú na odstránenie bolestí chrbtice. Skúsenosti z náročnej práce s vrcholovými športovcami chcem preniesť do dennej práce s „bežnou“ populáciou a tým rozšíriť možnosti tohto skvelého pracoviska.