Fyzioterapeuti


Dobrý deň, som Mgr. Marián Oráč, diplomovaný fyzioterapeut, fyzioterapeut špecialista. Odborne aj metodicky vediem pracovisko fyzioterapie a liečebnej rehabilitácie. V tomto článku Vám rád predstavím seba aj mojich kolegov fyzioterapeutov.
V našom pracovisku sú všetci fyzioterapeuti absolventami vysokoškolského vzdelávania v odbore fyzioterapia.
Priebežnými školeniami si každý fyzioterapeut z nášho pracoviska dopĺňa vzdelanie s cieľom prinášať klientom moderné liečebné postupy.

RHBO fyzioterapeuti 10_23
Fyzioterapeuti Rehabilitácia Oráč ( zľava Mgr. E. Lehotová, Bc. Christán Rehánek, Mgr. M. Oráč )

Mgr. Marián Oráč, dpt, APPPt, MMt

Hlavný fyzioetrapeut

RHBO Marian 10_23
Mgr. Marián Oráč

Vzdelanie:
1989 – 1993  Stredná zdravotnícka škola v B. Bystrici odbor Rehabilitačný  pracovník
1995 – 1997  Stredná zdravotnícka škola v B. Bystrici odbor Diplomovaný fyzioterapeut
1998 – 2003 Trnavská Univerzita, odbor Rehabilitácia so špecializáciou na liečebnú rehabilitáciu
2020 – 2023 špecializačné štúdium Fyzioterapia v športe a telovýchove, Slovenská zdravotnícka univerzita
2021 – Certifikovaný APPP terapeut
2023 – Certifikovaný terapeut Metódy Ludmily Mojžíšovej

Prax:
1993 – 1995 – Rehabilitačné oddelenie NsP F. D. Roosevelta v B. Bystrici
1997 – 2005 – NovaMed s.r.o., Rehabilitačné oddelenie
2003 – 2005 – externý vyučujúci odborných predmetov na SZŠ v B. Bystrici v odbore Fyzioterapeut
2005 – 2012 – Gedeon Richter
2013 – 2015 – Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
2014 –            otvorenie ambulancie a zahájenie samostatnej praxe

Absolvované školiace akcie:
– Senzomotorická stimulácia, IVZ Brno, Dr. Jandová
– Manuálna lymfodrenáž, doc. MUDr. Bechyně
– Reflexná terapia plosky nohy I a II, Ing. Jenča
– Míčkování, Z. Jebavá
– Škola chrbta, doc. MUDr. Burian, 2008 – 2010
– SM systém – Spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
– Kinesio tejping, Mgr. J. Kobrová
– Vitality flossing, Mgr. M. Peroutka, CKTI
– DNS A, Mgr. V. Nasslerová, Rehabilitation Prague School, 2019
– DNS B, prof. P. Kolář, Mgr. L. Oplatková, Rehabilitation Prague School, 2020
– DNS C, Mgr. V. Nasslerová, Rehabilitation Prague School, 2021
– APPP koncept časť A , L. Košínová, L. Kučerová, M. Kučera, 2021
– APPP koncept časť B , L. Košínová, L. Kučerová, M. Kučera, 2021
– APPP koncept časť C , L. Košínová, L. Kučerová, M. Kučera, 2021
– Metóda Ludmily Mojžišovej, level A, Mgr. J. Jedličková, 2021
– Metóda Ludmily Mojžišovej, level B, Mgr. J. Jedličková, 2023
– Metóda Ludmily Mojžišovej, level C, Mgr. J. Jedličková, 2023
– Metóda Ludmily Mojžišovej, level D, Mgr. J. Jedličková, 2023
– Viscerálna manipulácia I., Mgr. L. Kasala, 2024
– Viscerálna manipulácia II., Mgr. L. Kasala, 2024
– Dale Karnegie koncept, Mgr. I. Ritomská
– viacero medzinárodných tréningov zameraných na problémovú komunikáciu

Kongresy:
– Československý Neurologický kongres, Praha 2008, Bojnice 2010
– Československý gynekologický kongres, Prešov 2013, Brno 2014
– Československé a Slovenské reumatologické kongresy 2007 – 2011
– Slovenský Ortopedický kongres, Bratislava 2007 – 2010
– Kongres všeobecného lekárstva 2006 – 2011
– Piešťanská rehabilitačná konferencia 2017
– Konferencia fyzioterapia a šport, B. Bystrica, 2018

2023 – Baranie sedlo, Vysoké Tatry

Šport:

Športujem od detstva. Najskôr som sa pod otcovým vedením venoval športovej gymnastike. Potom od vysokej školy do dnes sa aktívne venujem športovému horolezectvu. Napríklad na konte mám športové výstupy úrovne 8- a Tatranské VII.
Potom od roku 2014 som sa začal pripravovať na amatérske bežecké súťaže.
Následne v roku 2015 som atletickú prípravu zúročil účasťou na pretekoch v cestných a terénnych behoch od 10 do 24km.
V roku 2016 som celkom bežal na 14 pretekoch ako Bratislavský maratón v čase 3:33hod., Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier (47km +2300m ) za 6:36hod a Košický maratón za 3:27hod.

RHBO Marian 9_23 Clovecina
cesta Človečina, Popradske zuby, Vysoké Tatry

Ultra maratóny

Sezónu 2017 som fokusoval na horské ultra maratóny: Maratón Pohronským Inovcom, Beh Štiavnickými vrchmi (55km +2000m) 3.miesto, Lazová stovka (110km), Štefánik Trail (147km +5200m) 12. miesto.

Moja príprava v 2018 smerovala napríklad k dvom náročným zahraničným horským ultra maratónom zaradeným do elitnej série svetových ultra maratónov. Hneď začiatkom sezóny sme odbehli The North Face Lavaredo ultra trail v Cortina D´Am Pezzo dlhý 120km s prevýšením +5800m. Vrchol sezóny 2018 bolo UTMB – TDS v Chamonix Mont Blanc dlhé 126km +6800m ktoré som úspešne dokončil ako jediný zo štartujúcich slovákov za 24hod 27min.

r. 2019

Sezónu som začal Maratónom Pohronským Inovcom a legendárnou Lazovou stovkou.
Na druhom štarte na Štefánik trail ( 150 km + 5300m) som v roku 2019 finišoval na 18. mieste.

r. 2020

Moje skúsenosti s ultrabehov sa mi podarilo pretaviť do vlastného projektu 100BB. Spolu so mnou ho úspešne premiérovo odbehli ešte traja ďalší ultrabežci. Súťažná sezóna ovplyvnená pandémiou sa odohrala v druhej polovici roka na podujatí „100 míl krajom malých karpát“ 193Km / 6600m a Ponitrianska stovka 110Km.

r. 2021

Po mimoriadne náročnej zimnej a jarnej príprave v roku ma čakali dve už druhé účasti na podujatiach svetovej série UltraTrail world tour:
– v Talianskej Cortina D´Am Pezzo Lavaredo ultra trail dlhý 120km s prevýšením +5800m
– UTMB – TDS 145km +9100m vo Francúzskom Chamonix.
Potom v septembri krásny Slovenský Štefánik trail 150km +5600m na ktorom som obsadil 7. miesto v celkovom poradí.

r. 2022

Na začiatok mája sme s UltraBoB tímom sme bežali už tretí ročník komunitného behu 100BB.
V júni s priateľom a skvelým ultrabežeckým partnerom Jozefom Schvarzom sme realizovali projekt Ta3šialenstvo 81km +5000m. Spoločne sme začali o polnoci v Podbanskom a cez krásne Vysoké Tatry sme prebehli až na Zelene pleso.
V auguste ma čakala najdlhšia slovenská preteková výzva 100míl krajom malých karpát 222km +7100m celkovo som skončil na 7. mieste.
Koncom Októbra som s ultrabežcami Štefan Gregor a Vlado Buchal prebehol BARBORSKÚ CESTU 191km +5700m za 32:54hod.

Od 10/2021 Odborný konzultant časopisu DôveRun

Mgr. M. Oráč autorské prednášky:
– Využitie kmeňových buniek v liečbe vybraných neurologických ochorení – Sympózium Piešťany; 2014
– Regenerácia športovcov – Športová konferencia B. Bystrica; 11.2017
– Prečo sa hýbať – prednáška pre súkromnú spoločnosť B. Bystrica; 04.2019

Mgr. Erika Lehotová, APPPt, MMt

fyzioterapeut

RHBO Erika iLTV Mojza 1
Mgr. Erika Lehotová

Vzdelanie

2014 – 2017 univerzita sv. Cyrila a Metoda, Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Piešťanoch
2018 – 2020 Slovenská zdravotnícka univerzita, B. Bystrica, odbor Fyzioterapia
2022 – Certifikovaná APPP terapeutka
2023 – Certifikovaná terapeutka metódy Ludmily Mojžíšovej

Absolvované školiace akcie:

 • SM systém „A“ – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
 • SM systém „B“ – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
 • Kineziotejping
 • Fyzioterapia a fyziotréning so ženami po pôrode, Mgr. Z. Woleková
 • Fyzioterapia a fyziotréning svalov panvového dna, Mgr. Z. Woleková
 • APPP koncept, časť A, L. Košínová, L. Kučerová, 2021
 • APPP koncept, časť B, L. Košínová, L. Kučerová, 2022
 • APPP koncept, časť C, L. Košínová, L. Kučerová, 2022
 • Metóda Ludmily Mojžišovej, level A, Mgr. J. Jedličková, 2021
 • Metóda Ludmily Mojžišovej, level B, Mgr. J. Jedličková, 2023
 • Metóda Ludmily Mojžišovej, level C, Mgr. J. Jedličková, 2023
 • Metóda Ludmily Mojžišovej, level D, Mgr. J. Jedličková, 2023
 • Viscerálna manipulácia I., Mgr. L. Kasala, 2024
 • Viscerálna manipulácia II., Mgr. L. Kasala, 2024

Mgr. E. Lehotová autorské prednášky

2/2020 CI terapia pacientov po NCMP metodika a skúsenosti, vyžiadaná prednáška Regionálnou komorou fyzioterapeutov B. Bystrica

Predovšetkým už počas štúdia na vysokej škole ma fascinovali možnosti fyzioterapie u pacientov s neurologickými chorobami. Následne som napísala projekt a dostala možnosť praxe v Českej republike na vynikajúcej klinike v Sanatoria Klimkovice kde fyzioterapeuti metodikou CI terapie úspešne pracujú s pacientmi po náhlej cievnej príhode.
V osobnom živote a tiež ako fyzioterapeutku ma veľmi oslovili možnosti využitia liečby pohybom pri gynekologických ochoreniach. Preto som absolvovala prestížne kurzy u Mgr. Wolekovej. Môj záujem a viacročná prax so ženskou klientelou mi prehĺbila praktické zručnosti. Keď som absolvovala prvý kurz metódy Ludmily Mojžišovej zistila som aký veľký potenciál má táto metóda aj v dnešnom svete a ako veľmi môže ženám pomôcť. Som nadšená, že na pracovisku liečebnej rehabilitácie, ktoré vedie Mgr. M. Oráč som dostala skvelú príležitosť uplatniť svoj entuziazmus a vedomosti v práci so ženami ktoré potrebujú pomoc fyzioterapeutky.

Bc. Christián Rehánek

fyzioterapeut

RHBO Chris 10_23
Bc. Christián Rehánek

Vzdelanie

2017 – 2020  Masarykova univerzita Brno, Fakulta sportovních studií, odbor fyzioterapia
2022 – externé magisterské štúdium fyzioterapie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v B. Bystrici

Absolvované školiace akcie:

 • SM Systém A a B, Hradec Králové 2019
 • Koordinačne záťažová fyzioterapia časť A, Mgr. Zdeněk Čech, 2020
 • FMT Rockpods – bankovanie, 2021
 • FMT Rockfloss – flossing, 2021
 • DNS časť I., Rehabilitation Prague School, 2021
 • DNS časť II., Rehabilitation Prague School, 2022
 • DNS časť III., Rehabilitation Prague School, 2023
 • Mulligan Concept – mobilizácia v pohybe, Sakis Adamidis, 2022

K fyzioterapii som sa dostal prostredníctvom športu. Už od detstva som hrával hokej a časom som začal zisťovať, akú dôležitú úlohu zohráva prevencia pred zraneniami, kompenzácia pohybov a samozrejme kvalitná regenerácia. Presne týmto smerom som sa chcel vydať. Kvôli štúdiu fyzioterapie na Masarykovej univerzite, som sa presťahoval do Brna a snažil sa načerpať nové teoretické, ale aj praktické vedomosti v rámci stáží, ktoré škola poskytovala. Po škole som pracoval v súkromnej rehabilitačnej klinike CLR Brno, kde som mal to šťastie naučiť sa nové techniky a metodiky, ktoré som dennodenne využíval pre širokú škálu klientov. Som veľmi rád, že som dostal príležitosť pracovať v tíme  Mgr. Oráča.  Tak môžem i naďalej pomáhať športovcom v rámci kompenzácie a regenerácie, ale aj ostatným klientom, ktorí potrebujú pomoc pri odstraňovaní bolestí, hľadaní a riešení príčin ich vzniku.

Bc. Michaela Obrcianová

fyzioterapeutka

Vždy som chcela pracovať v zdravotníctve a pomáhať ľuďom, čo ma doviedlo k štúdiu fyzioterapie. Tento odbor ma fascinoval vďaka svojej rôznorodosti a možnostiam, ktoré ponúka ako pre terapeuta v rámci zamerania, tak pre pacienta v rámci liečby a prevencie, a fascinuje ma doteraz. Počas štúdia som sa zúčastnila praxe na niekoľkých pracoviskách v rôznych mestách Slovenska, druhý ročníkbakalárskeho štúdia som študovala v Brne a po ukončení prvého stupňa štúdia som absolvovala stáž
v Prahe. Od detstva som zbožňovala tanec, 12 rokov som sa venovala spoločenským tancoma momentálne skúšam aj iné štýly. Pravidelnú súčasť môjho života tvorí Pilates a Nordic Walking a mnohé ďalšie záľuby. Som vďačná, že som dostala možnosť pracovať pod vedením Mgr. Mariána Oráča v súkromnej sfére, kde môžem klientom poskytnúť odbornú pomoc a zlepšiť tak kvalitu ich každodenného života.

Vzdelanie

2020 -2023 Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta zdravotníckych vied, Piešťany – odbor fyzioterapia
2121-2022 Štúdium na Masarykova univerzita, FSpS, Brno cez Erasmus+ program
od 2023 Slovenská zdravotnícka univerzita B. Bystrica – magisterské štúdium fyzioterapie

Absolvované školiace akcie:

 • RockTape, Kinesiology Tapping, Mgr. Bc. Jaroslav Zeman, FMT Basic, Brno 2022
 • Temporomandibulární kloub, Mgr. J. Kracíková, Mgr. O. Gruberová, Doc. MDDr. MUDr. Jiří Šedý, PhD., MBA, FADI, FICD, Brno 2022
 • Nordic Walking, Lucia Okoličányová, Zvolen, 2022