Terapeuti


Terapeuti s ktorými sa na pracovisku fyzioterapie stretnete sú školení fyzioterapeuti s vysokoškolským vzdelaním v odbore fyzioterapia. Priebežnými školeniami si dopĺňame vzdelanie tak, aby nás naša práca napĺňala a aby sme našim klientom prinášali moderné liečebné postupy.

Mgr. Marián OráčMgr. Marian Orac rehabilitacia orac banska bystrica

Vzdelanie:
1989 – 1993  Stredná zdravotnícka škola v B. Bystrici odbor Rehabilitačný  pracovník
1995 – 1997  Stredná zdravotnícka škola v B. Bystrici odbor Diplomovaný fyzioterapeut
1998 – 2003 Trnavská Univerzita, odbor Rehabilitácia so špecializáciou na liečebnú rehabilitáciu

Prax:

1993 – 1995 – Rehabilitačné oddelenie NsP F. D. Roosevelta v B. Bystrici
1997 – 2005 – NovaMed s.r.o., Rehabilitačné oddelenie
2003 – 2005 – externý vyučujúci odborných   predmetov na SZŠ v B. Bystrici v odbore Fyzioterapeut
2005 – 2012 – Gedeon Richter
2013 – 2015 – Slovenský register placentárnych krvotvorných buniek
2014 –            otvorenie ambulancie a zahájenie samostatnej praxe

Absolvované školiace akcie:
– Senzomotorická stimulácia, IVZ Brno
– Manuálna lymfodrenáž, doc. MUDr. Bechyně,
– Reflexná terapia plosky nohy I a II, Ing. Jenča
– Míčkování, p. Jebavá
– Škola chrbta, doc. MUDr. Burian, 2008 – 2010
– SM systém – Spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
– Kinesio tejping, Mgr. J. Kobrová
– Vitality flossing, Mgr. M. Peroutka, CKTI
– DNS A,  Mgr. V. Nessler, Rehabilitation Prague School
– DNS B, prof. P. Kolář, Mgr. L. Oplatková, Rehabilitation Prague School
– Dale Karnegie koncept, Mgr. I. Ritomská
– viacero medzinárodných tréningov zameraných na problémovú komunikáciu

Kongresy:
– Svetový kardiologický kongres – Dubaj
– EuroPrevent – Geneva
– Slovenský kardiologický kongres 2006 – 2011
– Československý Neurologický kongres, Praha 2008, Bojnice 2010
– Československý gynekologický kongres, Prešov 2013, Brno 2014
– Československé a Slovenské reumatologické kongresy 2007 – 2011
– Slovenský Ortopedický kongres, Bratislava 2007 – 2010
– Kongres všeobecného lekárstva 2006 – 2011
– Piešťanská rehabilitačná konferencia 2017
– Konferencia fyzioterapia a šport, B. Bystrica, 2018

Šport:
Počas základnej školy som sa 8 rokov venoval športovej gymnastike.rehabilitacia orac marian banska bystrica_horolezectvo

Od vysokej školy sa aktívne venujem športovému horolezectvu.
Od roku 2014 som sa začal pripravovať na amatérske bežecké súťaže. V roku 2015 som atletickú prípravu zúročil účasťou na 6-tich pretekoch v cestných a terénnych behoch od 10 do 24Km. V roku 2016 som celkom bežal na 14 pretekoch ako Bratislavský maratón v čase 3:33hod., Nonstop beh hrebeňom Nízkych Tatier (47km +2300m ) za 6:36hod a Košický maratón za 3:27hod. V sezóne 2017 som sa fokusoval na horské ultra maratóny: Beh Pohronským Inovcom 42km, Beh Štiavnickými vrchmi 55km +2000m 3.miesto , Lazová stovka 110km, Štefánik Trail 147km +5200m 12. miesto ( 22hod 38min). V roku 2018 moja príprava smerovala k dvom náročným zahraničným horským ultra maratónom. The North Face Lavaredo ultra trail v Cortina D´Am Pezzo dlhý 120km s prevýšením +5800m som skončil vo vekovej kategórii mužov nad 40r. na 207-om mieste. Vrchol sezóny 2018 bolo UTMB – TDS v Chamonix Mont Blanc dlhé 126km s prevýšením 6800m ktoré som úspešne dokončil ako jediný zo štartujúcich slovákov za 24hod 27min. Oba preteky sú zaradené do elitnej série svetových ultra maratónov ITRA. V roku 2019 som finišoval na 18. mieste na Štefánik trail 150km / 5300m.

Moje autorské prednášky:
– Využitie kmeňových buniek v liečbe vybraných neurologických ochorení – Sympózium Piešťany; 2014
– Regenerácia športovcov – Športová konferencia B. Bystrica; 11.2017
– Prečo sa hýbať  – prednáška pre súkromnú spoločnosť B. Bystrica; 2019

Bc. Dagmar Karaffová

Rehabilitacia Orac
Bc. Dagmar Karaffová

vzdelanie: 2014-2017 Slovenská zdravotnícka univerzita, B. Bystrica, odbor Fyzioterapia

  • Absolvované školiace akcie:
  • SM systém “A” – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
  • SM systém “B” – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
  • Neuro mobilizačná terapia “A”, Mgr. M. Jedrichovský
  • Neuro mobilizačná terapia “B”, Mgr. M. Jedrichovský

Šport: Na základnej a strednej škole som sa venovala krásnej atletickej disciplíne – skoku do výšky. V súčasnosti si užívam všetky športy pri ktorých cítim slobodu a voľnosť pohybu. Rada snowboardujem, lyžujem a s priateľmi turistami objavujem krásu hôr.

Vo fyzioterapii sa špecializujem na využitie SM systému a manuálnej medicíny. Veľmi sa teším z úspechov a pokrokov našich klientov keď “naše” postupy prinesú úspech.

Bc. Erika Lehotová

ckjbdscldshblsdjbdslvb

Absolvované školiace akcie:
SM systém “A” – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková
SM systém “B” – spiral stabilization, Mgr. A. Chrenková

vzdelanie: 2014-2017 Slovenská zdravotnícka univerzita, B. Bystrica, odbor Fyzioterapia.

Už počas štúdia na vysokej škole ma fascinovali možnosti fyzioterapie u pacientov s neurologickými chorobami. Preto som využila možnosť a praxovala v Českej republike na prestížnej klinike kde sa venovali iba pacientom po náhlej cievnej príhode. Svoj entuziazmus a skúsenosti dnes odovzdávam pacientom na pracovisku, ktoré vedie Mgr. M. Oráč.