SM systém


SM system RehabilitaciaOrac

SM systém

 • SM systém je cvičenie vhodné pre všetkých bez ohľadu na vek alebo pohlavie
 • SM systém je lekársky overený princíp cvičení so špeciálnymi expandermi
 • cvičenie SM systému pomôže spevniť svaly, ktoré sú potrebné k správnemu držaniu tela
 • SM systém odporúčame všetkým, ktorí majú problémy s chrbticou, a chcú niečo zmeniť k lepšiemusm-system-rehabilitacia Orac pac-3a1

Prečo názov SM systém?

SM je skratka Stabilizácia + Mobilizácia  chrtbtice. Jedná sa o tzv. špirálnu stabilizáciu chrbtice, ktorá sa docieli aktiváciou šikmých brušných svalov za súčasného natiahnutia chrbtice smerom hore a uvoľnenia šijových svalov.

Na cvičenie SM systému sa používajú  špeciálne gumové expandre, ktoré umožňujú maximálnu voľnosť pohybu.

Pri akých problémoch je možné SM systém cvičiť ?

SM systém je cvičenie, ktoré je možné použiť ako:

 1. Pohybovú liečbu – v štádiu bolesti a pri trvajúcom poškodení chrbtice
 2. Prevenciu a regeneráciu – vhodné pre rizikové skupiny (jednostranne preťažovaní športovci, profesionálny šoféri, úradníci, manuálne pracujúci atď.)

Pohybová liečba je vhodná pri týchto diagnózach (podľa doporučení na spiralstabilization.com ):

 • M40-M43 Deformujúca dorzopatia
 • M40 Kyfóza a lordóza
 • M41 Skolióza
 • M43.0 Spondylolýza
 • M43.1 Spondylolistéza
 • M45 Ankylozujúca spondylitída ( Morbus Bechterev)
 • M47 Spondylóza
 • M48 Iné spondylopatie
 • M50 Ochorenia medzistavcových krčných platničiek
 • M50.0 Ochorenie krčnej medzistavcovej platničky s myelopatiou
 • M50.1 Ochorenie krčnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou
 • M50.3 Iná degenerácia  krčnej medzistavcovej platničky
 • M51.0 Ochorenia lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou
 • M51.1 Ochorenia lumbálnych medzistavcových platničiek s radikulopatiou
 • M51.4 Schmorlove uzly
 • M53.0 Cervikokraniálny syndróm
 • M53.1 Cervikobrachiálny syndróm
 • M53.2 Instabilita chrbtice
 • M54 Dorzalgia
 • M54.1 Radikulopatiasm-system-rehabilitacia Orac pac-1a1
 • M54.2 Cervikalgia
 • M54.3 Ischias
 • M54.4 Lumbago s ischiasom
 • M54.5 Bolesti dolnej časti chrbta
 • M54.6 Bolesť v hrudnej chrbtici
 • M15-M19 Artrózy
 • M16 Artróza bedrového kĺbu – coxarthrosis
 • M17 Artróza kolenného kĺbu – gonarthrosis
 • M20-M25 Iné ochorenia kĺbov
 • M20.1 Hallux valgus – vbočený palec nohy
 • M21.4 Plochá noha (pes planus)
 • M23 Vnútorné poruchy kolenného kĺbu
 • M75 Poškodenie ramena
 • M76 Entezopatia dolnej končatiny
 • M79.1 Myalgia
 • M81 Osteoporóza bez patologickej fraktúry
 • M35 Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva
 • M35.7 Syndróm hypermobility
 • R25-R29 Príznaky a znaky týkajúce sa nervovej, svalovej a kostrovej sústavy
 • R26 Poruchy chôdze a  pohyblivosti
 • R42 Závrať – vertigo
 • R51 Bolesť hlavy, NSsm system5 Rehabilitacia Orac
 • G00-G99 Ochorenia nervovej sústavy
 • G43 Migréna
 • G44 Iné syndrómy bolesti hlavy
 • G44.2 Tenzný typ bolesti hlavy

Ako dlho je nutné SM systém cvičiť ?

SM systém je možné cvičiť stále. Naši najmladší frekventanti mali 10 rokov a najstarší 75 rokov. Ak s cvičením touto metódou začnete, je vhodné pri cvičení zotrvať. Minimálne do chvíle, než sa Vaše problémy zlepšia, alebo kým odstránite riziká spojené s potenciálnymi problémami. ktoré by mohli vzniknúť, pokiaľ sa pravidelnému cvičeniu nebudete venovať.

Každopádne návšteva 1 lekcie nič nevyrieši. Doporučujeme absolvovať min. 10 lekcií a potom zhodnotiť,  či Vám cvičenie prospelo a zvážiť pokračovanie v cvičení.