Cenník


Rehabilitácia Oráč cenník

rehabilitacia orac banska bystrica cennik

Cenník hlavného fyzioterapeuta

Vstupné vyšetrenie 50min. ……………… 45,00€
Komplexná fyzioterapia 50min. …………. 40,00€
DNS koncept testy a cvičenie 50min. ….. 45,00€
SM systém 50min. ……………………….. 35,00€
Kineziotejping 30min. ……………………. 15,00€
Konzultácia / video konzultácia 15min. …. 20,00€
Ultrasonografia jednej pohybovej časti …………. 25,00€
∗ Storno poplatok …………………………. 90,00€

Ultrasonografia

Vyšetrenie každých 15min. …………….. 20,00€

Cenník techník Mgr. E. Lehotovej

Gynekologická fyzioterapia 50min. ……………….. 35,00 €
CI terapia po cievnych mozgových príhodách 50min. ………….. 30,00 €

Cenník fyzioterapie

Vstupné vyšetrenie 50min. …………. 35,00 €
Komplexná fyzioterapia 50min. ……… 30,00 €
DNS testovanie a cvičenie 50min. ……. 45,00€
SM systém cvičenie 50min. …………… 30,00 €
∗Nedostavenie sa na termín …………….. 35,00 €

Doplnkové služby fyzioterapie

Bankovanie ……………………………. 5,00 €
Reflexná masáž 25min. ……………… 20,00 €
Tejping ( 1cm pásky)………………….. 0,20 €
Konzultácia 15min. …………………… 10,00 €
Výstupné vyšetrenie …………………. 15,00 €
Písomná správa z vyšetrenia ……….. 15,00 €

Iné

VIP termín ( mimo pracovný čas ) ……………. +15,00 €

∗V prípade, že sa nedostavíte alebo odvoláte termín menej ako 24hod. vopred.
∗∗V objednávacom programe prosíme vybrať služby hlavného fyzioterapeuta.

Platby

Platby prosíme realizovať v hotovosti, alebo bankovým prevodom vykonaným vopred.
Číslo bankového účtu zasielame na vyžiadanie.

Rehabilitácia Oráč cenník je platný od 01.03.2020.

rehabilitacia Orac športova elita bojové umenia