Fyzioterapia svalov panvového dna


Fyzioterapia svalov panvoveho dna zasahuje do gynekologickej, poúrazovej, neurologickej aj ortopedickej prevencie a liečby.

Prečo?

Svalstvo panvového dna

Svalstvo panvového dna sa rozprestiera z vnútornej strany spodnej časti panvy a má úplne inú úlohu ako vonkašie svaly panvy. Pre lepšiu predstavu si zoberme za príklad svalstvo tváre. Vonkajšie svaly tváre vytvárajú najmä mimiku. Vnútorné svaly sa podieľajú na žuvaní a tvorbe reči. Rozdielne funkcie majú aj svaly panvového dna a svaly vonkajšej strany panvy.

Vonkašie panvové svalstvo

Spája trup, panvu a dolné končatiny do celistvej opornej a pohybovej štruktúry, ktorá pracuje spoločne. Vzájomné prepojenie svalov sa môže prerušiť z dôvodu oslabenia, skrátenia, poškodenia, poruchy riadenia ( napr. poškodenie medzistavcovej platničky). Dôsledkom býva skrivenie držania tela, alebo krívanie.

Vonkajšie panvové svalstvo reprezentujú skutočne silné svaly:

 • iliacus
 • psoas
 • rectus abdominis
 • obliqus abdominis externus a internus
 • quadratus lumborum
 • glutaesus maximus, medius , minimus
 • rectus femoris
 • piriformis
 • pectineus
 • gracilis
 • adductor brevis, longus, magnus
RehabilitaciaOrac panvove dno
Svaly panvového dna

Vnútorné svalstvo panvy – svaly panvového dna

Svaly panvového dna zaujímajú tvar polgule, alebo natiahnutej hamaky. Ich prácou je udržiavať vnútorné orgány proti gravitačnej sile v správnej polohe. Zvierače ako súčasť svalov panvového dna zabezpečujú spustenie a zadržanie vyprázdňovania moču a stolice. Tým zabezpečujú jedny z najdôležitejších intímnych funkcií človeka. U žien obsluhujú pošvový vstup, u mužov termoreguláciu semenníkov.

Svaly panvového dna:

 • levator ani
 • coccygeus
 • bulbospongiosus
 • ischiocavrenosus
 • sfincter ani
 • diaphragma urogenitale

Poruchy činnosti svalov panvového dna

Ak nastane zvýšené napätie ( svaly sú stále aktívne) v panvovom dne človek to zaznamená napríklad:

 • bolestivou menštruáciou
 • nedostatočným tlakom pri vyprázdňovaní
 • tlakom v podbrušku pri zakašlaní, pri smiechu
 • neurčitým pocitom napätia / tlaku v podbrušku
 • bolestivým pohlavným stykom
 • pocitom nedostatku vzduchu pri nádychu
 • bolesťami v podbrušku

Naopak pri zníženej činnosti panvového dna môžeme napríklad cítiť:

 • neustály tlak na močenie
 • únik moču už pri malej fyzickej činnosti ( smiech )
 • nechopnosť zovrieť zadok ( aj jednostranne)
 • erektilné potiaže

Liečba fyzioterapiou

jedná sa o veľmi intímne problémy, preto je liečba maximálne diskrétna. Vždy je v miestosti len klient/ka a fyzioterapeut/ka. Po slovnom objasnení ťažkostí klienta fyzioterapeut vyšetrením zhodnotí najprv stav a fungovanie vonkajších svalov panvy.

Svalstvo panvového dna je najlepšie vyšetriť priamo. No najskôr fyzioterapeut zhodnotí vonkajšie známky práce svalov panvového dna a následne budete aktívne precvičovať svaly panvového dna v prítomnosti fyzioterapeuta. K samotnému priamemu vyšetreniu my pristupujeme najskôr na druhom sedení po predošlom dôkladnom oboznámení klienta o povahe výkonnu. Vyšetrenie a hneď aj následné ošetrenie sa vykonáva cez konečník pri dodržaní maximálnej diskrétnosti.

Výhodou takéhoto postupu je, že klient je stále pri vedomý a aktívne spolupracuje s terapeutom. Vyšetrenie cez konečník umožní priame zhodnotenie stavu svalov panvoého dna a hneď sa vykoná aj manuálna terapia svalov a kostrče.

Podstatnou zložkou terapie je vhodné cvičenie svalov panvového dna. Fyzioterapeut všetky cviky s klientom nacvičí tak, aby ich klient vedel vykonávať v domácom prostredí.

Tehotenstvo a panvové dno

Je dôležité informovať verejnosť, že od ukončeného 37. týždňa tehotenstva je možné uvoľňovat svaly panvového dna tak, aby sa budúcej rodičke pomohlo v otváraní panvy. Znížením ťahu svalov panvového dna sa pomôže zostupu dieťatka do pôrodných ciest. Zvýšná elesticita panvy sa odzrkadlí znížením bolestí počas pôrodu najmä v druhej dobe pôrodnej.

Viac o gynekologickej fyzioterapii, panvovom dne a tehotenstve nájdete v článku Mgr. Eriky Lehotovej TU.

M.O.