Charitatívna a dobrovoľnícka činnosť


Účastníci 1.ročníka ultrabehu 100BB na námestí SNP v B. Bystrici

Charitatívna činnosť nás presahuje do priestoru o ktorom vieme pramálo.

Naša odborná činnosť je zamerianá na pomoc klientom s rôznymi druhmi ochorení. Častokrát sa nejedná len o poskytnutie špeciálnych fyzioterapeutických postupov, ale aj o ľudský rozmer pomoci.

Náš tím tvoria výhradne aktívny športovci. Preto sme sa rozhodli spojiť cesty a najmä prostredníctvom našej športovej činnosti pomáhať iným.

Akcie na ktorých sme hrdo aktívne participujúci:

r. 2017

r. 2018

  • 2% dane pre Svetielko nádeje Detskej nemocnice B. Bystrica
  • zabezpečujeme občerstvenie na Behu zo Zvolena na Zvolen ( organizované RunningTeam Zvolen )
  • aktívne podporujeme prvé non-stop prebehnutie Barborskej cesty (190km) bežcami z Ultra BoB
  • Charitatívny Mikulášsky beh
  • finančná a vecná podpora Charitatívny hokejový zápas ( organizované ZŠ Golianova, B. Bystrica )

r. 2019

  • finančná a vecná podpora Charitatívny hokejový zápas ( organizované ZŠ Golianova, B. Bystrica )
  • 2% dane pre Svetielko nádeje Detskej nemocnice B. Bystrica

r. 2020

 

Pripravujeme vstup do ďalších charitatívnych a dobrovoľníckych projektov.

Marian

Prvé kopce za nami a práve vychádza slnko 🙂 (100BB)