Video cvičenia


Video cvičenia

Video cvičenie sú stručné návody. Publikujeme ich prioritne našim klientom, ktorí absolvujú fyzioterapeutický výcvik.

Veľká väčšina našich klientov si vyžaduje dlhodobé domáce cvičenie.
Aby sme sa spoločne vyhli „nude“ a vynechávaniu cvičenia, rozhodli sme sa prinášať Vám naše vlastné video materiály na spestrenie aj kontrolu správneho vykonávania cvikov.
Stačí, ak korektne nasledujete cviky predvádzané fyzioterapeutom.
Spoločne takto môžeme predchádzať nesprávnemu vykonávaniu predpísaných cvičení.
Pravidelnosť, ale aj správna technika cvičenia rozhoduje o miere a rýchlosti úspechu fyzioterapie.

Výskumníci z anglickej The University of Warwick upozorňujú, že pacienti cvičiaci doma, majú ako pomôcku k udržaniu správnej techniky cvikov k dispozícii často len nákresy alebo statické fotografie a preto domáci rehabilitačný program často končí neúspechom.

Prečo sledovať náš YouTube kanál:

  • fyzioterapeuti RehabilitaciaOrac predstavujú vlastné stručné návody ako pomôcky k domácemu cvičeniu
  • bonus pre klientov RehabilitaciaOrac
  • dosiahnete lepšie výsledky domáceho cvičenia
  • zlepšíte si techniku cvičení
  • dosiahnete rýchlejší progres v zlepšovaní zdravotného stavu

Ak máte záujem o podrobné vysvetlenie cvičení odporúčame OBJEDNAŤ sa na diagnostiku a terapiu u našich fyzioterapeutov.

VYHLÁSENIE !

Publikované cvičenia slúžia výhradne ako didaktické doplnkové materiály pre klientov Rehabilitácia Oráč ktorí prešli kompletným výcvikom.
Autor nezodpovedá za akékoľvek škody na ľudskom zdraví alebo na majetku spôsobené cvičením podľa zverejnených videí.

Ak ste našim fanúšikom, prihláste sa na odber videí z nášho YouTube kanála.

Pre záujemcov o video propagáciu produktov, alebo služieb sme k dispozícii na kontakt.

Koordinačné cvičenia s odporom. Cvičíme v stoji na jednej dolnej končatine s 1,5kg závažiami.
Erika vám predvedie ako správne drepovať (squat)
Veľa sedíte ? Predstavujeme návod akým spôsobom sa na sed pozeráme my. Pozrite si celé video a zmeňte sed !
1. diel metodiky výcviku chodidla nie len pre bežcov
Video sekcia prioritne určená našim klientom – bežcom
2.diel Strečingový špeciál, Hruškový sval a celé telo
1.diel Strečingový špeciál, SM systém
Cičenie chodidla vo dvojici
Marian predvádza cvičenia na bedrový kĺb v stoji
Marian cvičí bočné stabilizátory bedrového kĺbu.
Cvičenie stability chodidla a bedrového kĺbu
Video cvicenie Rehabilitacia Orac
Video cvičenia Rehabilitácia Oráč