Variabilita bedrového kĺbu


Bedrový kĺb je guľa a jamka. Umožňuje širokú škálu pohybov, vrátane flexie (ohybu), extenzie (zanoženia), abdukcie (unoženia), addukcie (prinoženia), rotácie a kombinácií týchto pohybov.
Fyziologická variabilita bedrového kĺbu sa vzťahuje k prirodzeným anatomickým rozdielom a rozsahu pohybu u rôznych jedincov.

Medzi varianty bedrového kĺbu patria rozdiely v tvare hlavice femuru (stehennej kosti) a jamky panvovej kosti, dĺžke krčku femuru alebo uhla, v ktorom je stehenná kosť vsadená do panvovej kosti ( CD uhol). Tieto rozdiely môžu ovplyvniť rozsah pohybu a stability bedrového kĺbu u jednotlivých ľudí.

Dôležité je rozlišovať fyziologickú variabilitu od patologických stavov bedrového kĺbu. Patologická je napríklad dysplázia bedrového kĺbu vzniknutá poruchou vývoja kĺbu. Vedie k nestabilite a bolestiam alebo zvýšenému riziku vzniku osteoartrózy.

Ak je u vás podozrenie na akýkoľvek problém s bedrovým kĺbom, ako je bolesť, obmedzenie pohybu alebo akékoľvek iné ťažkosti, je vhodné konzultovať s fyzioterapeutom, alebo lekárom. Skúsený fyzioterapeut je schopný vykonať zodpovedajúce vyšetrenie, vyhodnotiť vašu konkrétnu situáciu a poskytnúť vhodnú diagnózu a pohybovú liečbu.

Varozita bedrového kĺbu

Varozita bedrového kĺbu je stav, v ktorom je noha alebo stehno prichýlené k stredovej osi tela smerom dovnútra. CD uhol je menší ako 120°. Tento stav je charakterizovaný prílišným priblížením kolena k stredovej línii tela.

Varozita bedrového kĺbu môže byť spôsobená rôznymi faktormi. Anatomickými alebo štrukturálnymi odchýlkami, dedičnosťou, preťažením kĺbu, traumou, zápalom alebo degeneratívnym stavom.

Príznaky varozity bedrového kĺbu môžu zahŕňať bolesť v bedrovej oblasti alebo v oblasti bedrového kĺbu, ťažkosti pri chôdzi, neustále sa opakujúce podvrtnutie jabĺčka, nestabilitu kĺbu, obmedzenú pohyblivosť alebo stuhnutosť kĺbu.

Diagnóza varozity bedrového kĺbu sa vykonáva prostredníctvom fyzického vyšetrenia, röntgenového vyšetrenia, magnetickej rezonancie (MRI) alebo iných obrazových techník, ktoré umožňujú zhodnotiť stav kĺbu a jeho anatomické usporiadanie.

Liečba varozity bedrového kĺbu závisí od príčiny a závažnosti stavu. Fyzioterapia bude zameraná na posilnenie a stabilizáciu bedrového kĺbu, za účelné považujeme cvičenia na korekciu postavenia nohy. V niektorých prípadoch za účelom korekcie treba chirurgický zákrok, ako je osteotómia (rezanie kosti) alebo artroplastiku kĺbu.

Valgozita bedrového kĺbu

Valgozita bedrového kĺbu je stav, v ktorom je koleno alebo stehno odchýlené od stredovej osi tela smerom von. CD uhol je viac ako 135°. Tento stav je charakterizovaný prílišným rozostupom kolena od stredovej línie tela.

Valgozita bedrového kĺbu môže byť spôsobená rôznymi faktormi, vrátane anatomických alebo štrukturálnych odchýlok, dedičnosti, preťaženia kĺbu, traumy, zápalu alebo degeneratívnych stavov.

Príznaky valgozity bedrového kĺbu môžu zahŕňať bolesť v bedrovej oblasti alebo v oblasti bedrového kĺbu, ťažkosti pri chôdzi, nestabilitu kĺbu, obmedzenú pohyblivosť alebo stuhnutosť kĺbu.

Diagnóza valgozity bedrového kĺbu sa vykonáva prostredníctvom fyzického vyšetrenia, röntgenového vyšetrenia, magnetickej rezonancie (MRI) alebo iných obrazových techník, ktoré umožňujú zhodnotiť stav kĺbu a jeho anatomické usporiadanie.

Liečba valgozity bedrového kĺbu závisí od príčiny a závažnosti stavu. Fyzioterapia sa zameria na posilnenie a stabilizáciu bedrového kĺbu. Opäť je nevyhnutná korekcia postavenia nohy. V niektorých prípadoch je indikovaný chirurgický zákrok, ako je osteotómia (rezanie kosti) alebo artroplastika kĺbu.

Ante alebo Retro verzia krčku stehennej kosti ?

Aby teórie o správnom nastavení stehennej kosti nebol málo, do hry ešte vstupuje uhol rotácie medzi krčkom a telom kosti. Je potrebný na to aby jamka (acetabulum) bola pred dlhou osou stehennej kosti v rozsahu 12° – 20°. Zaujímavé je, že po narodení je anteverzia až 30°. Postupom života sa zmenšuje. Častejšie zvýšená anteverzia je u dievčat. Uhol menší ako 8° sa označuje ako retroverzia.

Meranie anteverzie krčku stehennej kosti sa robí CRAIGovým testom. Je tiež známy ako „test trochanterického uhla prominencie (TPAT).
Pacient leží na bruchu. Testovaná dolná končatina je zohnutá 90° v kolene. Fyzioterapeut nastavuje IR/ER – BK tak aby najviac cítil prominenciu truchanteru pod prstami. V tom momente sa odmeria uhol vertikála vz predkolenie. Výsledok je stupeň anteverzie krčku voči dlhej ose stehennej kosti.

Čo je považované za normu ?

Minimum pre „normálne“ fungovanie bedrového kĺbu z hľadiska rozsahu pohybu potrebujeme: 120° flexie, 20° extrarotácie a 20° abdukcie.
Uhol medzi telom a krčkom stehennej kosti ( CD uhol) má normu 120 – 135°. Väčší uhol spôsobuje valgozitu a menší varozitu stehennej kosti a bedrové kĺbu.
Anteverziu v rozsahu 12° – 20°.

Najvýznamnejšie svaly bedrového kĺbu

Iliopsoas

Začína v úpone bránice, prebieha brušnou dutinou poza vnútorné orgány a upína sa na vnútorný výbežok stehennej kosti. Je nesmierne dôležitý pre chôdzu. Svojou aktivitou ťahá nohu do vykročenia.
Taktiež keď stojíme na nohách, tak priťahuje k stehnu driekové stavce. Vidíme že prehýna driekovú chrbticu vpred a vytláča dozadu zadok.
V inej situácii situácii keď napríklad ležíme na chrbte zohýna / dvíha dolnú končatinu v bedrovom kĺbe nad podložku. Táto aktivita je často mylne interpretovaná ako posilňovanie brušného svalstva !
Test skrátenia je Thomasov test.

Gluteus medius

Začína na bočnej časti panvovej kosti a upína sa na velký trochanter stehennej kosti zhora. Pracuje ako hlavný stabilizáčný sval panvy na udržiavanie trupu vzpriamene pri stoji na jednej nohe, behu a chôdzi, keď je jedna noha mimo zeme . Keď je jedna noha nad zemou, telesná hmotnosť má tendenciu spôsobiť, že panva klesne nadol na nepodporovanej strane. Tomu bráni gluteus medius na strane stojnej dolnej končatiny.
Test jeho funkčnosti nesie meno slávneho chirurga Fridricha Trendelenburga.