Bolesť lakťa


Pre bolestivý lakeť sa v Bolesť lakťaterminológii používajú názvy Tenisový a Golfový lakeť.

Oba názvy sú odvodené od následkov zle vykonávaných známych športových činností. Pri nesprávnom zapájaní svalov do činnosti dochádza k ich preťažovaniu. Čím preťažovanie trvá dlhšie, tým je bolesť a poškodenie väčšie.

 Tenisový lakeť

Bolesť je lokalizovaná na vonkajšiu časť lakťa ( laterálny epikondyl ). V skutočnosti sa jedná o dolnú časť ramennej kosti, na ktorú sa upínajú šľachy extenzorov zápästia a prstov. Tieto svaly dvíhajú prsty a ruku od podložky.  Príkladom činností sú: písanie na klávesnici, či práca s myšou. Tenistov je v tejto skupine pacientov relatívne málo, no svalová činnosť je veľmi príbuzná odohraniu backhandového úderu.

 Golfový lakeť

Bolesti sú na vnútornej strane lakťového kĺbu ( mediálny epikondyl ). Preťažované svaly sú flexory ruky a zápästia. Teda svaly ktoré ohýbajú ruku a prsty do dlane.

Činnosti : zaťahovanie skrutiek skrutkovačom, odpal loptičky v golfe, forehandový úder v tenise, šplh, mletie na mlynčeku.

 Liečba

Dôležité je detailné vyšetrenie, aby sme vylúčili iné možnosti pôvodu bolestí lakťa ( krčná chrbtica, rameno, metabolické ochorenia, … )

Súčasťou terapie je lokálna aplikácia protizápalových gélov ( podľa individuálnej tolerancie), fyzioterapia a vyvážený pohybový režim.

Z fyzioterapie uplatníme mäkké a mobilizačné techniky, prvky vývojovej kineziológie, metodiku R. Brunkow, PNF a tiež aplikáciu polarizovaného svetla a termoterapie.

Vyvážený pohybový režim znamená individuálne v spolupráci s klientom určiť stupeň zaťaženia lakťového kĺbu a spôsoby relaxácie namáhaných svalov.

Cieľom je dlhodobé odstránenie bolesti. Dá sa dosiahnuť zlepšením techniky činnosti pri ktorej dochádza k bolesti prostredníctvom zlepšenia súčinnosti svalov a lakťového kĺbu.

Začíname mobilizačnými a mäkkými technikami a vhodne doplníme o fyzikálnu terapiu (elektroliečba, teplo/chlad ) podla tolerancie pacienta.   V súčasnosti sa využíva kinesiotejping.

Neskôr budujeme svalovú rovnováhu podla svalového testu a testu skrátených a oslabených svalov.

Počas celej liečby je vhodné aplikovať lokálne gély proti zápalu a bolesti ( nesteroidové antireumatiká ). Nevzhľadné bandáže dnes vieme nahradiť moderným kinesiotejpingom, ktorý vám isto bude okolie závidieť.

Ak máte ťažkosti, alebo bolesti lakťa neváhajte nás kontaktovať .

Marian