Športové úrazy


Šport prináša obrovské množstvo priestoru pre sebarealizáciu.
S tým úzko súvisí vnímanie výkonu. Tešíme sa a chceme niečo dokázať sebe aj ostatným. Presne od toho sa odvíja až 90% všetkých úrazov spojených so športovou činnosťou. Jednoducho čím viac chceme tým si menej uvRehabilitacia Orac sport uraz IIedomujeme riziko.
Či je to rýchlosť pri jazde na bicykli, na lyžiach, alebo túžba po víťazstve vo futbale, hokeji, basketbale, volejbale, bedmintone …
K podceneniu rizika sa často pridajú chyby v technike daného športu a nepripravenosťou organizmu na výkon.
Poznáte to ?

Ako športovým úrazom predísť ?

Ak by som vedel odpoveď na túto otázku, poisťovne by ma zahrnuli zlatom …
Určite viem niekoľko rád:
1. Rozcvička
Pred každým športovým výkonom ( áno aj pred lyžovačkou za domom ) sa rozcvičte! Najlepšie sú pohyby s veľkým rozsahom a malou intenzitou. Napríklad krúženie v ramenách, bedrách, dvíhanie kolien, bociania chôdza, chôdza po špičkách, niekoľko drepov. Pridajte niekoľko predklonov, úklonov  trupu, precvičte si pomaly pohyby hlavou. Takáto rozcvička zaberie minimum času a pripraví srdcovo-cievny aparát aj svaly a kĺby na vyššiu záťaž.
2. Ochranné prostriedky
Majú preventívny charakter. Sú cenovo dostupné. Ich používanie môže mierne obmedzovať, no keď si na ne zvyknete bude to v poriadku. Využite ich ďalšie pridané hodnoty: môžte si ich vylepšiť podľa seba a potom vás vedia odlíšiť od ostatných. Čo je práve pri športe úžasná výhoda.
3. Ak nejde o život ide o …
Pri rekreačnom športe si máte oddýchnuť z bežného kolotoča povinností a starostí. Máte si urobiť radosť. Práve precenenie svojich fyzických síl vedie k športovým úrazom a z toho radosť nikto nemá.
4. Strečing
Účinne zníži svalové napätie a pripraví sval na regeneráciu. Po výkone je dôležité odplaviť zo svalov metabolity a dodať živiny. Regenerácia v uvoľnenom svale prebieha 10x rýchlejšie a efektívnejšie ako nezrelaxovanom svale.
Po športovom výkone venujte aspoň 5 minút strečingu. Ide o jemné natiahnutie zaťažovaných svalov. Presnú techniku cvičenia podľa vášho športu spolu so správnym dýchaním vás naučíme.

Keď už sa úraz stal

Ihneď po úraze je vhodné nasadiť R.I.C.E. čo znamená Rest = pohybový pokoj, Ice = chladiť ( ľad ),   Compression = kompresia ( obväzom ),  Elevation = zvýšená poloha poškodenej časti.

Podľa závažnosti a bolestivosti je vhodné vyhľadať odbornú lekársku ambulanciu z odboru úrazovej chirurgie, alebo ortopédie.

Treba si uvedomiť, že každý jeden úraz bez rozdielu na rozsah a závažnosť poškodzuje činnosť väzov, svalov, kĺbov či kostí. Tiež vždy dôjde aj k ovplyvneniu riadenia pohybu.

Veľmi jednoduchým dôkazom je narazený prst. Zrejme ihneď po úraze opuchne a bolí. Bolesť a opuch sa cca. do 2 týždňov stratia, ale šikovnosť prstu a celej ruky sa obnovuje aj niekoľko mesiacov.

Metódami fyzioterapie ako mäkké techniky, mobilizácie kĺbov, PIR, alebo AGR vieme skvalitniť a urýchliť hojenie. V tejto fáze si veľa klientov žiada fixáciu tejpovacími páskami (Kinesio taping).

Návrat správnej funkcie ( šikovnosti ) cvičíme rôznymi formami senzomotorickej stabilizácie. Využívame rôzne nestabilné plošiny, fyzioterapeutické lopty a biofeedback. Samozrejmosťou je začlenenie prvkov  pohybu, alebo športu ktorému sa klient venuje.

Ponuka našich služieb pre Vás je ďaleko širšia. Ak sme Vás oslovili, neváhajte nás kontaktovať.Kontakt
Marian