Športová elita v našej starostlivosti


Športová elita predstavuje vrchol umenia fyzioterapie v starostlivosti a náročnosti. Zložitosť prístupu spočíva v schoponosti fyzioterapeuta prispôsobiť potrebám športovca a špecifikám jeho športu. Tu neplatia normy, dogmy ani slovo „nedá sa „.

Sme nesmierne hrdí, že naše služby poskytujeme aj elitným športovcom z oblasti atletiky, bojových umení, hokeja, futbalu, tenisu, športovej gymnastiky, či krasokorčuľovania.

Športovci a zvlášť športová elita od fyzioterapeuta vyžaduje aby sa podieľal na prevencii a zvládaní zranení vyplývajúcich zo športu a cvičenia v každom veku a na všetkých úrovniach schopností. Špecializovaní fyzioterapeuti poskytujú rady založené na dôkazoch o bezpečnej účasti na športe a cvičení. Okrem toho podporujú aktívny životný štýl, aby pomohli jednotlivcom zlepšiť a udržať kvalitu ich života. 

Športoví fyzioterapeuti a fyzioterapeuti tiež zohrávajú obrovskú úlohu pri pomoci športovcom všetkých vekových kategórií a všetkých úrovní schopností zvýšiť ich výkon.

Dlhodobo spolupracujeme so slovenskými reprezentantmi z DUKLA B. Bystrica, ultrabežcami skupiny UltraBoB a horolezcami z Horoklub UMB.
Počtom v našej praxi najviac dominujú amatérsky bežci.


NÚloha fyzioterapeuta je náročná najmä z toho pohľadu, že každý športovec má „zabehnuté“ pohybové stereotypy dané konkrétnym športom. Konkrétne pohybové stereotypy sú športovo špecifické.
Športové zranenia sa líšia od bežných každodenných zranení. Nároky športu na telo sú vyššie ako pri každodenných aktivitách ako je chôdza. To vytvára väčší tlak na kĺby, väzy, svaly a šľachy a môže ich spôsobiť zranenie.

Fyzioterapeut musí na základe vyšetrenia veľmi citlivo a umne oddeliť prínosné pohybové stereotypy od škodlivých.
Už počas vstupného vyšetrenia je nesmierne náročné hodnotiť vplyv daných pohybových programov na statiku a biomechaniku ľudského tela. Fyzioterapeut musí poznať( prípadne doštudovať ) základné pohybové programy pre daný šport. Hodnotenie len na základe štandardných kritérií môže športovcovi dokonca ublížiť !!!
U nás si vážime a považujeme za rovnako dôležitú tiež komunikáciu s trénerom športovca. Vzájomnou komunikáciou sme už neraz našli veľmi zaujímavé riešenia.

Fyzoterapeut alebo športový fyzioterapeut

Záverom by sme radi informovali vrejnosť o pozornosť pre nižšie napísaný obsah. Prinášame vysvetlenie u koho odporúčame aby športujúuca verejnosť hľadala potrebnú fyzioterapeutickú službu.

Výraz „fyzioterapeut“ nie je v Slovenskej republike chráneným titulom. Autorizovaní fyzioterapeuti sú členmi Slovenskej komory fyzioterapeutov. Verejnosť si môže skontrolovať, či je fyzioterapeut členom SKF tu: https://komorafyzioterapeutov.sk/ .

Výraz „športový fyzioterapeut“ nie je v Slovenskej republike chráneným titulom, na rozdiel napríklad od Austrálie. To znamená, že každý fyzioterapeut v Slovenskej republike sa môže nazývať „športovým fyzioterapeutom“. Preto odporúčame, aby ak niekto chce navštíviť športového fyzioterapeuta, aby mal fyzioterapeut potrebné vedomosti, zručnosti a skúsenosti. To veľmi sťažuje verejnosti možnosť vybrať si správneho fyzioterapeuta pre svoje zranenie. Mnohí sa nazývajú „športovým fyzioterapeutom“, ale nespĺňajú kritériá, ktoré sme stanovili.

„Športoví fyzioterapeuti“ by mali spĺňať tieto kritériá:

  1. Postgraduálne vzdelávanie – magisterský a postgraduálny certifikát alebo diplom v odbore „Fyzioterapia v športe“
  2. Rozsiahle skúsenosti (5 rokov+) s prácou v profesionálnom alebo vrcholovom športe v rôznych prostrediach a športoch
  3. Doklad o pravidelnej a aktuálnej účasti na rôznych vzdelávacích kurzoch relevantných pre ich odbor/špecializáciu