O bolesti v driekovej chrbtici v tehotenstve


Ako vznikajú bolesti v oblasti driekovej chrbtice v tehotenstve

Ženské telo je úžasný nástroj, ktorý dokáže vynosiť a porodiť dieťa. V tomto krásnom období trvajúcom 9 mesiacov dochádza k obrovským zmenám v tele budúcej matky. Niektoré zmeny sa dejú vnútri ženského tela a iné zase na jeho povrchu. Vnútorné zmeny prebiehajú v hormonálnom, cievnom, dýchacom systéme aj v látkovej výmene.

cisarsky rez fyzioterapia

Prečo sa vyskytujú bolesti v driekovej chrbtici v tehotenstve

Zmeny v tehotenstve pozorovateľné navonok sa týkajú pohybového aparátu ženy. Súčasťou pohybového aparátu je práve core/stred tela/trup, ktorý je tvorený krátkymi svalmi chrbta (muscules multifidi), bránicou (thoracis diaphragma), svalmi panvového dna a transverzálnym /priečnym brušným svalom (musculus transverzus abdominis). V tehotenstve nastávajú najväčšie zmeny v oblasti trupu. Na spojitosť vnútorných a vonkajších zmien reagujú zmeny tvaru tela vyvolané hormónmi. Väčšie bruško spôsobené rastom dieťatka mení lokalizáciu ťažiska tela. To znamená, že na základe hormónov sa telo tehotnej ženy mení aj biomechanicky.

Počas rastu plodu v maternici dochádza k postupnému zväčšovaniu a naťahovaniu brušnej steny. Na konci tehotenstva dosiahnu brušné svaly maximum svojho natiahnutia. Avšak svaly nie sú schopné sa za tak krátky čas dostatočne anatomicky adaptovať. V prípade zníženej pohybovej aktivity dochádza k poklesu svalovej sily, výdrže a koordinácie. To spätne vedie k zhoršenej funkcii svalov, kĺbov a stability tela. Po pôrode zostáva trup nestabilný až dovtedy, kým sa svaly nedostanú do pôvodného stavu. Na základe týchto zmien dochádza k preťažovaniu úseku driekovej chrbtice, čo často vedie k bolestivým stavom už počas tehotenstva, ale pretrvávanie bolestí môže pokračovať tiež po pôrode.

Zo štúdií vyplýva, že 24% až 90% žien trpí bolesťami v oblasti driekovej chrbtice. Častokrát tieto bolesti zostávajú bez medicínskeho riešenia a žiaľ, nepovažujú sa za významné. Pritom veľakrát je bolesť taká výrazná, že obmedzuje ženu či už pri pracovných činnostiach, alebo pri bežných denných činnostiach. Bolesti chrbtice v tehotenstve by nemali byť vnímané ako bežná súčasť tehotenstva. V prípade ak sa bolesti vyskytnú a pretrvávajú, treba zistiť ich príčinu a snažiť sa ju odstrániť v spolupráci s fyzioterapeutom/fyzioterapeutkou. Záleží predsa predovšetkým na vašom skorom návrate do optimálne fungujúceho ženského tela.

Fyzioterapia v tehotenstve

Existuje veľa štúdií, ktoré hovoria o priaznivých účinkoch fyzioterapie v prípade bolestivých stavov chrbtice počas tehotenstva a po pôrode. Už počas tehotenstva sa vie žena za pomoci fyzioterapeuta/fyzioterapeutky naučiť cvičiť a uľaviť si od bolesti, pričom tieto naučené postupy môže aplikovať aj hneď v prvých týždňoch po pôrode.

Fyzioterapia v šestonedelí

Je veľmi dôležité dbať na to, aby žena v období šestonedelia mala čo najmenšiu záťaž, oddychovala, zoznamovala sa so svojím popôrodným telom a zvykala si naň. V tomto období stačia aj dychové cvičenia a správne nastavenie tela vykonávané pod dozorom fyzioterapeuta/fyzioterapeutky, aby sa postupne správne regenerovalo a predišlo sa tak neskorším bolestiam a problémom súvisiacim s pohybovým aparátom.

Pohľad na zmeny postavenia panvy v tehotenstve

fyzioterapia Lehotova Orac
Obr.č. 1 Tehotenstvo 18. týždeň

Obrázok číslo 1 – Klientka odfotená v 18. týždni tehotenstva. Postupne sa mení veľkosť zakrivenia chrbtice. Brucho klientky pomaly rastie a s ním aj plod vyvíjajúci sa v tele budúcej matky. Tu ešte drieková lordóza nemá výrazne zvýšený sklon (žlté čiary), postavenie panvy je fyziologické.

fyzioterapia Lehotova Orac
Obr. č. 2 Tehotenstvo 28. týždeň

Obrázok číslo 2 – Klientka odfotená v 28. týždni tehotenstva. Tu sa už sklon panvy dostáva do väčšej anteverzie /preklopenia dopredu/ hlavne v dôsledku uvoľňovania brušnej steny a následného zvyšovania tonusu/napätia svalov chrbta a ohýbačov bedrového kĺbu (m. erector spinae a m. iliopsoas). Bránica sa na základe narastajúceho plodu a zmeny postavenia panvy dostáva vyššie a zmenšuje sa jej priestor potrebný na rozpínanie, čo môže spôsobovať sťažené dýchanie a tým zvýšenú únavu ženy.

fyzioterapia Lehotova Orac
Obr. č. 3 Tehotenstvo 38. týždeň

Obrázok číslo 3 – Klientka odfotená v 38. týždni tehotenstva, veľmi tesne pred pôrodom. Vidíme výrazný sklon panvy smerom dopredu, čo už výrazne ovlplyvňuje svalstvo v oblasti driekovej chrbtice. Bránica býva zatlačená a biomechanika dýchania výrazne narušená. V našej praxi častokrát vidíme, že toto postavenie panvy naďalej pretrváva aj po pôrode, čo môže spôsobovať výraznejšie problémy až dovtedy, pokiaľ nedôjde k náprave postavenia v spolupráci s fyzioterapeutom/fyzioterapeutkou.

Zdroje:
P. Zachovajevas , B. Zachovajevienė, J. Banionytė, A. Siaurodinas.: PHYSICAL THERAPY AND MATERNITY SUPPORT GARMENT: INFLUENCE ON CORE STABILITY AND LOW BACK PAIN DURING PREGNANCY AND AFTER DELIVERY, ugdymas, kūno kultūra ,sportas nr. 3 (86); 2012; 99–106; BIOMEDICINOS MOKSLAI 
B. Stuge, G. Hilde, N.Vøllestad.: Physical therapy for pregnancy-related low back and pelvic pain: a systematic review

Mgr. Erika Lehotová


Mgr. Erika Lehotová

Už počas tehotenstva sa žena za pomoci fyzioterapeutky naučí cvičiť a uľaviť si od bolesti.

Mgr. E. Lehotová