Pracovisko


Pracovisko zdravotníckeho zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyzioterapia

Kvalita, rýchlosť, profesionalita, skúsenosti a ústretový prístup

+ časové prispôsobenie vášmu pracovnému režimu

Pracovisko a pracovníci zdravotníckeho zariadenia Rehabilitácia Oráč pracujú v odbore fyzioterapia a spĺňajú všetky predpisy na výkon práce fyzioterapeuta.

Náš koncept starostlivosti odráža maximálne možné prispôsobenie sa potrebám dnešného klienta. Naše liečebné programy prinášajú až 50% časovú úsporu na potrebnú liečbu oproti konvenčným zdravotníckym zariadeniam.

Náš prístup: Spoločným cieľom pacienta a terapeuta je kvalitné, skoré a komfortné prinavrátenie obmedzených funkcií organizmu. Zastávame individuálny prístupu ku klientovi. Zabezpečujeme intimitu a diskrétnosť.

Odbornosť: Máme viac ako 20 ročnú prax v odbore s množstvom úspešne vyliečených klientov. Sme členmi Slovenskej komory fyzioterapeutov. Každý z našich fyzioterapeutov je odborne vysokoškolsky vzdelaný v odbore fyzioterapia. Sme účastníkmi mnohých odborných kongresov a školení na národnej aj medzinárodnej úrovni. Každoročne sa vzdelávame na odborných kurzoch v SR aj v zahraničí.

Prostredie: Mobiliár aj farebné ladenie nášho pracoviska už pri vstupe evokujú uvoľnenosť a profesionalitu. Stále zlepšujeme prostredie, aby ste sa u nás cítili príjemne.

Ekológia: Naše pracovisko neprodukuje toxický ani biologický odpad.