Pracovisko


Pracovisko zdravotníckeho zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v odbore fyzioterapia

Kvalita, rýchlosť, profesionalita, skúsenosti a ústretový prístup

+ časové prispôsobenie vášmu pracovnému režimu

Pracovisko a fyzioterapeuti zdravotníckeho zariadenia Rehabilitácia Oráč pracujú v odbore fyzioterapia a spĺňajú všetky predpisy na výkon práce fyzioterapeuta.

Náš koncept starostlivosti odráža maximálne možné prispôsobenie sa potrebám dnešného klienta. Naše liečebné programy prinášajú až 

50% časovú úsporu 

na potrebnú liečbu oproti konvenčným zdravotníckym zariadeniam.

Náš prístup: Spoločným cieľom pacienta a terapeuta je kvalitné, skoré a komfortné prinavrátenie obmedzených funkcií organizmu. Zastávame individuálny prístupu ku klientovi. Zabezpečujeme intimitu a diskrétnosť.

Individuálny prístup

Grafická analýza držania tela klienta s chronickým bolestivým syndrómom

Dostatočný časový priestor ktorý fyzioterapeut môže venovať klientovi je základným kameňom budúcej úspešnej spolupráce.
Už počas vstupného vyšetrenia je na pracovisku Rehabilitácia Oráč venovaný nadštandardný čas na rozhovor s pacientom o jeho ťažkostiach, sprievodných ochoreniach, úrazoch a predošlej liečbe. Následne fyzioterapeut s klientom prejde prinesené zdravotné záznamy.
Pokračuje sa vyšetrením držania tela a základných pohybových vzorov.
Výsledkom je individuálny fyzioterapeutický plán vytvorený pre konkrétneho klienta.

Odbornosť

Máme viac ako 20 ročnú prax v odbore s množstvom úspešne vyliečených klientov. Sme členmi Slovenskej komory fyzioterapeutov. Každý z našich fyzioterapeutov je odborne vysokoškolsky vzdelaný v odbore fyzioterapia. Sme účastníkmi mnohých odborných kongresov a školení na národnej aj medzinárodnej úrovni. Každoročne sa vzdelávame na odborných kurzoch v SR aj v zahraničí.

Prostredie: Mobiliár aj farebné ladenie nášho pracoviska už pri vstupe evokujú uvoľnenosť a profesionalitu. Stále zlepšujeme prostredie, aby ste sa u nás cítili príjemne.

Ekológia: Naše pracovisko neprodukuje toxický ani biologický odpad.

Dôsledná pohybová diagnostika