Služby fyzioterapie


Služby fyzioterapie môžete využiť, ak vás trápia:

Pohybova terapia
Senzomotorický výcvik

Bolesti chrbtice a končatín
Bolesti hlavy
Poúrazové stavy
Chybné držanie tela
Skoliózy
Úžinové syndrómy ( karpálny tunel )

Stavy po operáciách

 • úrazových, ortopedických
 • gynekologických
 • brušných, hrudných, cievnych

Chronické ochorenia

 • artrózy kĺbov ( bedrový, kolenný)
 • reumatické ochorenia

Neurologické ochorenia

Analyza statiky klienta
Služby fyzioterapie – Analýza statiky
 • cefalea / cervokogénne bolesti hlavy
 • vertebrogénny algický syndróm
 • cievna príhoda
 • periférna paréza
 • radikulárny syndróm
 • skleróza multiplex

Poskytujeme:

Služby fyzioterapie – popis vybraných techník

DNS koncept

DNS koncept: špeciálny pohybový koncept založený na vrodených pohybových schopnostiach človeka ( vývojová kineziológia). Využíva vrodené pohybové programy na základe ktorých sme sa všetci naučili napíklad v ľahu otáčať sa z chrbta na brucho, alebo postaviť sa na dolné končatiny.
Dnešný životný štýl ( vysoká miera statických činností v sede ), alebo špecifická pohybová činnosť ( špecializovaná športová činnosť bez kompenzačných pohybov) pohybový systém človeka preťažia. Vznikne nerovnováha v presne definovateľných pohybových vzorcoch, ktoré sú následne preťažované a iné oslabované . Školený a skúsený fyzioterapeut vie tieto programy identifikovať a naučiť klienta správny pohybový vzorec. Liečba DNS konceptom patrí medzi aktívne a náročné metodiky fyzioterapie. Pri správnej spolupráci prináša klientovi významné zlepšenia.

APPP stabilizácia pravého ramenného platenca

APPP koncept

Predstavujeme jedinečnú terapeutickú metodiku slovenskej fyzioterapeutky L. Košínovej. Vychádza z dlhoročného pozorovania a práce pani Košinovej s detskými a dospelými pacientami s ťažkými neurologickými ochoreniami.
APPP pracuje s obnovením pôvodných ľudských pohybových programov. Ľudské pohybové správanie v prvých mesiacoch života prebieha identicky. Preto APPP využívame ako univerzálny liečebný postup pri obnovení správneho základu pohybu na úrovni reflexov zakorenených hlboko v našich mozgoch. Ak zvládneme obnoviť pôvodné nastavenie pohybu, potom môžme prejť na aktívne zaťaženie.
Jedinečnosť APPP metodiky spočíva aj vo využívani pohybov, ktoré vykonáva človek ešte pred narodením.
Mgr. M. Oráč a Mgr. E. Lehotová sú certifikovaní fyzioterapeuti oprávnený vykonávať metodiku APPP

CI terapia

CI terapia: špeciálna terapia pre závažné neurologické ochorenia ako sú Cievna mozgová príhoda, Prakinsonova choroba, alebo Skleróza multiplex. Terapia je vhodná na ambulantnú aj domácu terapiu. CI terapiu môže viesť len zaškolený a skúsený fyzioterapeut !!! Nepotrebuje špeciálne pomôcky. Učí samotného pacienta vykonávať denné činnosti rozdelené na malé pohybové celky. Cieľom CI terapie je, aby v závere terapie bol klient schopný tieto činnosti vykonať úplne samostatne. Po zvládnutí jednoduchých činností sa postupne zvyšuje náročnosť cvičení. CI terapia je dynamicky nastaviteľná podľa aktuálneho stavu pacienta. Po zaškolení terapeutom terapiu môžu vykonávať doma aj rodinný príslušníci. Spoluprácou klient – terapeut – rodina sa chorý lepšie integruje do bežného života a postupne zvláda viac aktivít samostatne.

Vitality flossing

Vitality flossing: moderná forma fasciálnej stimulácie. Využíva sa špirálová kompresia a dekompresia fascií (obalov svalov) špecálnymi gumovými pásmi. Flossingom sa stimulujú aj komponenty ovládané vegetatívnym nervovým systémom, ktoré prispievajú k zlepšeniu pohyblivosti fascií a zlepšeniu výživy v aplikačnej lokalite. Flossing je vhodný pre klientov s regionálnym bolestivým syndrómom, alebo s artrózami kĺbov. Vykonávať flossing môže len zaškolený fyzioterapeut a neodporúča sa ako domáca terapia.