Služby fyzioterapie


Služby fyzioterapie môžte využiť ak vás trápia:

Bolesti chrbtice a končatín
Bolesti hlavy
Poúrazové stavy

Stavy po operáciách

 • úrazových, ortopedickýchrehabilitacia orac sluzby fyzioterapie
 • gynekologických
 • brušných, hrudných, cievnych

Úžinové syndrómy ( karpálny tunel )

Chybné držanie tela
Skoliózy

Chronické ochorenia

 • artrózy kĺbov
 • reumatické ochorenia

Neurologické ochorenia

 • cefalea
 • vertebrogénny algický syndróm
 • cievna príhoda
 • periférna paréza
 • radikulárny syndróm
 • skleróza multiplex

Poskytujeme:

 • SM systémRehabilitacia-Orac-Taping ankle IIa(1)
 • Karboxyterapia – plynove injekcie
 • Fasciálna masáž
 • Kinesio tejping
 • Vitality flossing
 • Obnova rozsahu pohybu
 • Odstraňovanie bolesti
 • Úprava svalovej nerovnováhy
 • Cvičenie na loptách
 • Svalové energetické techniky
 • Mobilizačné techniky
 • Mäkké techniky
 • Manuálne trakcie
 • Liečebný telocvik
 • Rehabilitacia-Orac-Taping shoulder IBankovanie
 • Moxa
 • Manuálna lymfodrenáž
 • Reflexná masáž
 • Senzomotorický výcvik