Ultrasonografia vo fyzioterapii


Ultrasonografia ( USG) vo fyzioterapii sa už v Januáry 2019 dostala do diagnostických možností nášho pracoviska.
Od leta 2023 vlastníme sonografický prístroj prestížnej značky. Dovoľuje nám vykonávať sonografiu pohybového ústrojenstva priamo v našej ambulancii v momente keď je potrebná.

Bezpochybné výhody USG :

  • Časová dostupnosť
  • Cenová dostupnosť
  • Bez zásadných kontraindikácií
  • Reprodukovateľnosť
  • Bez žiarenia

Čo vieme ultrasonografiou diagnostikovať ?

Ide o metodiku s ktorou sa už veľa ľudí stretlo. V našej praxi ide najmä o využitie komplexnej možnosti zobrazenia svalových a ďalších „mäkkých“ štruktúr pohybového aparátu. Najčastejšie využitie je pri poraneniach svalov, šliach a burz ramenného kĺbu. Ultrasonografia je skvelá pri poraneniach Achilovej šľachy, svalov predlaktia a brušnej steny.

Ako ultrasonografia vo fyzioterapii pomôže klientovi ?

Fyzioterapeut vždy pred zahájením terapie je povinný pacienta vyšetriť. Najskôr prebehne vyšetrenie pohovorom ( anamnéza ). Potom nasleduje fyzikálne vyšetrenie pohľadom a pohmatom. Ďalej fyzioterapeut vykoná špeciálne testy na ozrejmenie poškodenia.
Ultrasonografia vo fyzioterapii je výnimočný nástroj zásadne posúvajúci možnosti presnej diagnostiky poškodenia. Fyzioterapeut hneď pri vyšetrení vidí presne ktoré miesto v poškodenom svale, šlache, alebo kĺbovej štruktúre je poškodené v akom rozsahu a akým spôsobom ( krvácanie, ruptúra, etc. )
Takýto výsledok skutočne komplexného vyšetrenia potom logicky smeruje k presne cielenej fyzioterapii. Pre klienta to v definitíve vedie k zásadnému skráteniu doby liečby a úspore prostriedkov potrebných na liečbu ( doba liečenia/ ušlá mzda, náklady na terapiu, etc.)

Požiadavky na vyšetrenie adresujte priamo cez SMS alebo e-amilom na naše kontakty.