COVID-19


Vyjadrenia štátnych autorít k poskytovaniu fyzioterapie a rehabilitácie v čase pandémie

Rehabilitacia Orac fyzioterapia COVID-19 opatrenia

Vyjadrenie Slovenskej komory fyzioterapeutov

Vážení fyzioterapeuti,

na základe dotazov fyzioterapeutov pracujúcich na základe  povolenia VÚC, ktorí majú zdravotnícke zariadenie SVALZ v odbore fyzioterapia ( nie živnosť ), sme  telefonicky kontaktovali p. Foltínu ÚVZ SR a p. Šimúnkovú z VÚC, ohľadne poskytovania fyzioterapie počas núdzového stavu. Stanovisko ÚVZ SR , ako aj VÚC je, že fyzioterapeuti, ktorí majú zdravotnícke zariadenie SVALZ v odbore fyzioterapia, naďalej poskytujú zdravotnú starostlivosť v štandardnom režime, za podmienok dodržiavania všetkých epidemiologických opatrení ÚVZ SR.
stanovisko Slovenskej komory fyzioterapeutov

z uznesenia vlády Slovenskej republiky

dovolíme si Vás informovať,  že v   UZNESENÍ VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020

v bode 6.  sa uvádza, že sa to nevzťahuje na  cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného lekárskeho vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť.

O výklad sme požiadali MZ –  doc. MUDr. Jozef Kalužay, PhD  riaditeľ Odboru zdravotnej starostlivosti Sekcie zdravia MZSR odpovedal takto:

“Vo všeobecnosti návšteva lekára zahŕňa poskytovanie ambulantnej starostlivosti, teda aj vrátane rehabilitačnej liečby.”

Obmedzenia poskytovania rehabilitačnej zdravotnej starostlivosti sa týkajú iba tej skupiny pacientov, u ktorých lekár indikuje respiračný infekt.
Autor TASR

Rehabilitačná zdravotná starostlivosť je slovenským pacientom poskytovaná napriek epidémii spôsobenej novým koronavírusom aj naďalej. TASR to potvrdila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Náš prístup

Pracujeme, aby sme Vám mohli aj naďalej pomáhať. Objednávanie našich výkonov TU.

Opatrenia

Spolu dodržiavame opatrenia zverejnené na https://www.korona.gov.sk/, aby sme zamedzili šíreniu ochorení v súvislosti s vírusom COVID-19.

Upozorňujeme na povinnosť občanov uplatňovať postupy a nariadenia v súvislosti s opatreniami na predchádzanie šírenia COVID-19 !

Ďakujeme za pochopenie

Zostaňte zdraví !

Mgr. Marián Oráč
fyzioterapeut špecialista